Wielkopostny Dzień Skupienia Ludzi Mediów 2018.

 


Parafia p.w. błogosławionej Karoliny Kózkówny – 17 marca 2018 r., godz. 10.30 

Zaproszenie na Wielkopostny Dzień Skupienia Ludzi Mediów 2018.

W orędziu na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Franciszek zachęca do krzewienia dziennikarstwa pokoju, bez udawania i fałszu. Przypomniał, że w Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii, a istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy zdolna jest do wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre, piękne. Potrafi też opowiedzieć o swoim doświadczeniu i świecie, oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń.

„Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest odpowiedzialność, to szczególnie zaangażowanym jest ten, kto z urzędu jest zobowiązany do bycia odpowiedzialnym za informowanie czyli dziennikarz, strażnik wiadomości. We współczesnym świecie nie tylko wykonuje on pracę, ale prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu misję. W szale wieści i wirze gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie, że w centrum wiadomości nie jest szybkość w nadaniu jej i wpływ na odbiorców, ale osoby. Informowanie to formowanie, i ma ono coś wspólnego z życiem ludzi. Z tego powodu poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju” – napisał Papież.

Zachęcając do refleksji zapraszam do udziału w wielkopostnym dniu skupienia, który odbędzie się w sobotę, 17 marca br., w parafii pw. Bł. Karoliny w Tychach (ul. Tischnera 50). Początek o godz. 10.30.

ks. Artur Stopka

Program
10.15 – Okazja do spowiedzi (w domu parafialnym)
10.30 – Przywitanie uczestników
10.45 – konferencja „Dziennikarstwo pokoju – priorytet prawdy czy miłości?”
11.15 – rozmowa wokół tematu konferencji
11.45 – przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Msza św. w kaplicy
Po nabożeństwie spotkanie przy stole w Domu Parafialnym


Źródło : https://allevents.in/