Szkoła wróci na Młodzieżową.

 


Przez wiele lat w budynku przy ul. Młodzieżowej funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 21, później Gimnazjum nr 5 im. Kazimierza Górskiego, przeniesione z końcem roku szkolnego 2013/14 do Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej. Wiele wskazuje na to, że po pięciu latach przerwy do opuszczonego obiektu wróci szkolny gwar.

Gimnazjum zostało przeniesione 3,5 roku temu i włączone w skład ZS nr 4 na skutek niżu demograficznego, który spowodował, że w ogromnej szkole przy ul. Młodzieżowej uczyła się raptem setka młodych tyszan. Utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy groziło zwolnieniami nauczycieli, stąd władze miasta podjęły tę trudną decyzję, która pozwoliła pedagogom zachować zatrudnienie, a przy tym zmniejszyła koszty budżetu gminy związane z utrzymaniem deficytowej placówki. Po kilku latach, zmianie władz centralnych i wprowadzeniu przez MEN zmian w systemie oświatowym, sytuacja wygląda inaczej.

Po likwidacji gimnazjów i dołożeniu do istniejących podstawówek dodatkowych klas siódmych (a w perspektywie także ósmych), obłożenie szkół sąsiadujących z dawną SP 21 stało się dokuczliwe. Zarówno SP 5 z Oddziałami Integracyjnymi, jak i SP 11 oraz SP 35 są przepełnione, co wymusza zmianowość tych placówek, niemile widzianą zwłaszcza przez rodziców najmłodszych dzieci. Stąd konsultowana z Miejskim Centrum Oświaty koncepcja władz miasta dotycząca stworzenia kolejnej podstawówki (a de facto przywrócenie do życia SP 21), która odciąży szkoły w najbliższym sąsiedztwie.

Decyzję tę ułatwił Sąd Apelacyjny, który wcześniej był zainteresowany przejęciem obiektu przy Młodzieżowej i utworzeniem tam nowej siedziby tyskiego Sądu Rejonowego. Ostatecznie nie doszło to do skutku i można było podjąć działania zmierzają- ce do reaktywacji SP 21.

W końcu ubiegłego roku Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM założył pełny monitoring i alarm w obiekcie, zaś w styczniu 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla potrzeb „Remontu budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej”. W swoim budżecie Tychy przeznaczyły na ten cel kwotę 2,5 miliona złotych.

Otwarcie kopert, a ściślej koperty z ofertą (gdyż wpłynęła tylko jedna – od konsorcjum firm z siedzibą w Tychach) odbyło się 15 lutego br. Jak się okazało, kwota zaproponowana przez oferenta ponad dwukrotnie przekraczała to, co w budżecie zarezerwowano na ten cel i opiewała na 5,2 mln zł, co zmusiło Urząd Miasta do unieważnienia przetargu.

Kolejne postępowanie przetargowe ma być ogłoszone w kwietniu br., ale nawet jeśli zakończy się powodzeniem, to – z uwagi na upływ czasu – pierwsi uczniowie w zreaktywowanej i odnowionej SP 21 pojawią się we wrześniu 2019 roku.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 8/535