Finisaż wystawy „Silesius”.

 


Muzeum Miejskie / Dawna Młótownia – 27 lutego 2018 r., godz. 17.00
Zapraszamy na spotkanie wieńczące wystawę „Silesius”, prezentującą sylwetki wybitnych postaci z dziedziny nauki, kultury, polityki, techniki, czy przemysłu, których życiorysy zapisały się złotymi literami w dziejach Śląska. Wstęp na spotkanie jest wolny.

W programie spotkania oprowadzanie po wystawie oraz prezentacja książki „Silesius”.

Gościem specjalnym będzie prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz z Uniwersytetu Opolskiego, autorka pięciotomowego opracowania „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesnych”, na podstawie którego dokonano wyboru postaci prezentowanych na ekspozycji.

Przy wyborze kierowano się nade wszystko zasługami postaci w danej dziedzinie artystycznej, formacyjnej, społecznej, politycznej, ekonomicznej oraz sportowej. Starano się podkreślić związek ich dokonań z kulturą i nauką europejską. Wystawa ma zachęcić do dalszych poszukiwań i odkrywania postaci kolejnych wybitnych Ślązaków.

Wśród postaci pokazanych na wystawie zobaczymy m.in. Świętą Jadwigę Śląską, Evę von Tiele Winkler, Oscara Troplowitza, Jana Dzierżona, Karola Godulę, Johna Baildona, związanego z Tychami Augusta Kissa, Wojciecha Kilara, Georga Philippa Telemana, Wojciecha Korfantego i wielu innych.

Wystawę przygotował Związek Górnośląski w Katowicach.

Inicjatorem i organizatorem wystawy jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura:
– Śląsk zawsze integrował różne kultury, tak jak dziś Unia Europejska. Na tym bogatym gruncie wyrosło wiele wybitnych postaci, mówiących różnymi językami o miłości do naszej wspólnej małej ojczyzny. Niech będą dla nas, dla Ślązaków żyjących dziś na terenie Polski, Czech i Niemiec, wzorem wzajemnego szacunku i twórczej współpracy dla Śląska, dla Europy.

W czerwcu 2016 roku wystawa prezentowana była w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Pokazywana była również m.in. w Muzeum Miasta Mysłowice, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niewiadomiu, Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.

Ekspozycji towarzyszy prezentacja malarstwa intuicyjnego z kolekcji „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda Trefonia, zobaczymy także makiety i banery z Nikiszowca, rzeźby w węglu oraz fotografie Arkadiusza Goli o tematyce górniczej.

Wstęp jest wolny.


Źródło : https://allevents.in/