Komputer i senior.

 


Miejska Biblioteka Publiczna od kilku już lat czynnie uczestniczy w akcji „Polska cyfrowa równych szans”, organizując kursy komputerowe dla seniorów.

Kursy w ramach akcji prowadzone są w filii nr 13 MBP przy al. Niepodległości 110 (naprzeciw Urzędu Miasta) i tam też przyjmowane są zapisy, któ- rych można także dokonać telefonicznie pod numerem 32 217 31 52.

Starsi tyszanie mogą także wziąć udział w kursie i zajęciach komputerowych organizowanych w ramach Biblioteki Aktywnego Seniora w siedzibie głównej MBP w Mediatece przy al. Piłsudskiego 16. Zapisać się i zasię- gnąć informacji można pod numerem 32 227 56 02.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 6/533