Rodzinny Park bł. Karoliny wciąż się zmienia.

 


Budowa i oddanie do użytku tężni solankowej nie było ostatnią inwestycją miasta w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, czyli dawnym Parku Południowym. Zgodnie z planem zagospodarowania tego terenu wciąż trwają tam prace, które zmieniają jego oblicze.

Przypomnijmy, że w pobliżu tężni powstanie fontanna, górka saneczkowa i szalet. Aktualnie trwa formowanie górki dla małych saneczkarzy, wykonywane są ścieżki, balustrady, prowadzone są prace przy nawierzchni fontanny 7oraz roboty wykończeniowe elewacji szaletu. Powinny one zakończyć się do końca lutego, zaś na wiosnę teren budowy zostanie uporządkowany i nowe urządzenia zostaną oddane mieszkań- com Tychów do użytkowania.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 4/531