Etaty w policji czekają.

 


Znamy już terminy naboru oraz limity przyjęć kandydatów do służby w śląskim garnizonie policji w 2018 roku. Oficjalnie ogłosił je Komendant Główny Policji.

W województwie śląskim przyjętych zostanie w sumie 500 osób.
Tegoroczny nabór będzie prowadzony w sześciu terminach od marca do grudnia.

Terminy i limity przyjęć kandydatów w województwie śląskim:
20 marca  – 20 osób
16 kwietnia – 50 osób
2 lipca – 80 osób
24 września – 160 osób
7 listopada – 40 osób
27 grudnia – 150 osób

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w określonym terminie muszą pamiętać, że dokumenty trzeba złożyć z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem!

Komenda Główna Policji zastrzega, że na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr powyższe terminy i limity przyjęć do służby mogą ulec zmianie.

Informacje na temat składanych dokumentów, wymagań wobec kandydatów i procesu naboru do służby znajdziecie na stronie internetowej ślaskiej policji
www.slaska.policja.gov.pl/kat/rekrutacja


Źródło : http://www.radioexpress.pl/