Funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy.

 


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku zakończonego procesu podziału Spółki, z dniem 22 stycznia 2018 roku, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy, zostały przejęte przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach, ul. Piłsudskiego 12.

W związku z powyższym, od dnia 22 stycznia 2018 roku, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółka Akcyjna jest podmiotem właściwym w zakresie realizacji zadań dotychczas leżących w gestii Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna m. in. takich jak: usuwanie awarii kanalizacyjnych, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, uzgodnienia branżowe co do przebiegu sieci kanalizacyjnej, wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych, rozpatrywanie wniosków o montaż podliczników  opomiarowujących wodę bezpowrotnie zużywaną.


Źródło : http://rpwik.tychy.pl/