Podsumowanie pracy tyskich policjantów w 2017 roku.

 


W poniedziałek (23 stycznia) odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach za rok 2017. Zaprezentowane zostały osiągnięte wyniki oraz przedstawione tegoroczne założenia i priorytety w walce z przestępczością.

W poniedziałek w tyskiej komendzie odbyła się narada roczna, w której udział wzięło kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, Prokurator Rejonowy w Tychach Monika Stalmach-Ćwikowska, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Szojda oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach Ryszard Polcyn.

Na początku narady Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Andrzej Trzciński przedstawił wyniki pracy tyskich policjantów za cały poprzedni rok. 2017 rok w policyjnych statystykach zapisał się jako okres spadku liczby przestępstw. Skuteczność działań tyskich funkcjonariuszy przełożyła się również na większą do poprzedzającego roku wykrywalność czynów zabronionych popełnionych na terenie naszego miasta.

Na tyskich drogach w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost zdarzeń drogowych. W dalszym ciągu prowadzone będą akcje profilaktyczne pod kątem poprawy bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego oraz kontynuowane będą między innymi działania trzeźwość, kontrole prędkości oraz zwracanie szczególnej uwagi na pieszych uczestników ruchu drogowego podczas działań „NURD” i „kontrola drogowa pieszy”.

Podczas narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili współpracę z tyskimi stróżami prawa. Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński zwrócił szczególną uwagę działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi bardzo ważny element uspołeczniania pracy Policji. Złożył także podziękowania wszystkim policjantom tyskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w walce z przestępczością. W sposób szczególny podziękował również Prezydentowi Miasta Tychy Andrzejowi Dziuba, za duże wsparcie dla tyskich policjantów, a co za tym idzie, za prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/