Tyska Fundacja „Orle Gniazdo” propaguje faszyzm ? Jest wniosek o zbadanie jej działalności.

 


 

– Od dłuższego czasu mamy do czynienia z przyzwoleniem władz na działalność organizacji skrajnych. Niestety kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, teraz PiS musi wziąć odpowiedzialność za wzrost aktywności tych organizacji. Dziś składamy wniosek do Prezydenta Miasta Tychy o zbadanie zgodności z prawem działalności Fundacji Orle Gniazdo, która była bardzo wyraźnie przedstawiona w programie „Superwizjer”. – zapowiedział na konferencji prasowej w Sejmie Poseł Adam Szłapka.

– Minister Błaszczak nie zauważył na Marszu Niepodległości rasistowskich transparentów, rzeczniczka klubu PiS mówiła, że rozumie pobicie członka KOD-u przez Młodzież Wszechpolską, Prokuratura umarza kolejne postępowania ws. propagowania zachowań faszystowskich, na oficjalnym Twitterze PiS można było przeczytać „nie dajcie sobie wmówić, że niechęć do uchodźców jest czymś złym”. To wszystko jest wspieraniem i przyzwoleniem na działalność organizacji skrajnych.  – mówił Sekretarz Generalny Nowoczesnej.

Fundacja jest z dużym prawdopodobieństwem zaangażowana w propagowanie treści faszystowskich, a przynajmniej akceptowała obecność i promocję takich treści podczas organizowanego przez siebie Festiwalu. – można przeczytać w uzasadnieniu składanego wniosku.  

Zgodnie z komentarzem do opublikowanego przez telewizję TVN reportażu oraz z moją najlepszą wiedzą, mimo publicznego eksponowania treści i symboli o charakterze oczywiście faszystowskim (wykonywanie gestu nazistowskiego pozdrowienia, wznoszenie okrzyków „Sieg Heil” oraz „Heil Hitler”, eksponowanie symboli utożsamianych z faszyzmem na przykład na elementach ubioru, wykonywanie utworów, których treść można było uznać za rasistowską)  organizatorzy Festiwalu nie reagowali na takie działania i nie powiadomili o nich organów ścigania. Zatem, działalność Fundacji polegająca na organizacji Festiwalu powinna być sprawdzona pod kątem jej zgodności z prawem przez sąd prawem na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. – kontynuuje wnioskodawca.

Adam Szłapka we wniosku powołuje się na artykuł 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., który stanowi, że o zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

– Nowoczesna złożyła wnioski o delegalizacje ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, wczoraj złożyliśmy kolejne wnioski o delegalizację stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, dzisiaj o zbadanie działalności organizacji Orle Gniazdo. Uważamy, że wszystkie instytucje Państwa – ABW, Prokuratura i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powinny podjąć wszelkie możliwe kroki, by zwalczać faszyzm w Polsce. – podsumował Poseł Szłapka.


Źródło : https://nowoczesna.org/