Firma Comau Poland w Tychach zostanie zlikwidowana.

 


Informację o podjęciu przez jedynego wspólnika (włoską Comau S.p.A) uchwały o postawieniu Comau Poland Sp. z o.o. w stan likwidacji przekazano związkom zawodowym 10 stycznia 2018 r. Zwolnienia grupowe mają objąć całą, 150-osobową załogę i trwać do 30 września 2018.
16 stycznia odbyło się spotkanie organizacji związkowych z prezesem Comau Poland, Alfredo Walentinim, na którym poinformował on, że przyczyną decyzji o likwidacji jest trudna sytuacja ekonomiczna spółki w Polsce. Comau Poland S.p z o. o. zostanie zlikwidowana w Polsce z dniem 30.09.2018 r., około 20 pracowników Spółki Comau otrzyma propozycję pracy w innych spółkach z grupy FCA.

NSZZ Solidarność wystąpiła do Comau – zarówno włoskiej centrali, jak i polskiej spółki (formalnie już w likwidacji) – o ograniczenie zakresu zwolnień grupowych przez przejęcie w trybie art. 231 Kodeksu pracy obecnych pracowników Comau przez spółki FCA Poland i FCA Powertrain Poland. Pozwoliłoby to ograniczyć negatywne skutki społeczno-ekonomiczne wynikające z likwidacji zakładów Comau w Tychach i Bielsku-Białej – informuje związek. Solidarność zaznacza, że jeśli jednak likwidacja dojdzie do skutku, niezbędne jest ustalenie odpowiedniej wysokości odpraw, w wysokości uzależnionej od stażu pracy.

Związkowy protest przeciwko likwidacji spółki Comau Poland i zwolnieniom grupowym wszystkich jej pracowników odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 r. przed zakładem FCA Poland w Tychach. Comau jest bowiem firmą wchodzącą w skład FCA.

Comau to firma działająca w branży automatyzacji. Comau Poland od 1998 roku prowadzi działalność w dwóch zakładach, w Tychach i Bielsku-Białej.


Źródło : http://evertiq.pl/