MZK Tychy wycofuje ze sprzedaży papierowe bilety okresowe – od lipca 2018r.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje pasażerów, iż na koniec I półrocza 2018 roku wycofane zostaną ze sprzedaży wszelkie papierowe bilety okresowe.
W okresie przejściowym obowiązywać będą następujące zasady:
1. W I kwartale 2018 roku aktualne będą dotychczasowe ceny i wzory okresowych biletów papierowych emitowanych przez MZK Tychy.
2. Od 1 kwietnia 2018 roku zmienią się ceny i wzory papierowych biletów okresowych. Komunikat w tej sprawie zostanie przygotowany odrębnie w późniejszym okresie.
3. Od 1 lipca 2018 roku obowiązującym nośnikiem biletu okresowego na wszystkich liniach w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w tym również na liniach tyskich będzie karta ŚKUP. W związku z powyższym celowym byłoby rozpoczęcie procesu zaopatrzenia się pasażerów MZK w przedmiotowe karty, które można uzyskać w dwóch Punktach Obsługi Klienta w Tychach przy:
– ul. Konfederatów Barskich 19
– ul. Dąbrowskiego 87
czynnych w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.

Istnieją także możliwości otrzymania karty ŚKUP w Punktach Obsługi Klienta między innymi na terenie Katowic, Gliwic i Imielina. Inną możliwością jest złożenie wniosku o wydanie kart ŚKUP przez internet na stronie https://portal.kartaskup.pl


Źródło : https://www.mzk.pl/