Kontrole autokarów w Tychach.

 


Policjanci tyskiej drogówki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu dzieci do miejsca wypoczynku przeprowadzają kontrole autokarów, sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu dzieci do miejsca wypoczynku policjanci przeprowadzają kontrole autokarów. Organizatorzy wyjazdów mogą nawiązać kontakt z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów alarmowych 997 lub 112, prosząc o sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu. Dodatkowo pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży. Prosimy nie pozostawiać na ostatnią chwilę zgłaszania potrzeby skontrolowania autobusu z wyjeżdżającymi dziećmi. Kontrole prowadzone będą w miejscach wyznaczanych przez policjantów.

W Tychach, miejscem takich kontroli został wyznaczony parking przy basenie na ulicy Edukacji. Prosimy odpowiednio wcześniej uzgadniać termin kontroli pod numerem: tel. 32 325 – 62-90.

Przypominamy, że policjant wydziału ruchu drogowego nie ma możliwości sprawdzenia stanu technicznego autobusu w 100 % z uwagi na brak urządzeń takich, w jakie są wyposażone stacje diagnostyczne. Zatem organizator, by mieć całkowitą pewność o sprawności autobusu, powinien poddać go badaniu technicznemu na stacji diagnostycznej.