Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży do lat 16 z kartą ŚKUP.

 


To pierwszy projekt na taką skalę w Polsce! Dzieci i młodzież do 16 lata od 1 stycznia 2018 roku jeżdżą za darmo po terenie wszystkich 41 miast i gmin, wchodzących w skład Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Porozumienie dotyczy KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy.

Najważniejsze:

  • ulga obowiązuje przez cały rok,
  • za darmo jeździsz na terenie całej Metropolii
  • można z niej korzystać w autobusach, tramwajach, trolejbusach z logo KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy
  • kodowana jest na spersonalizowanej karcie ŚKUP,
  • jeśli nie masz jeszcze tej karty, ulga do końca marca uprawnienie to będzie uznawane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
  • jeśli masz jeszcze ważny bilet okresowy, dostaniesz zwrot gotówki za jego niewykorzystaną część

Ulga będzie obowiązywać przez cały rok – także w weekendy, ferie i wakacje. Za darmo będzie można dojechać autobusem/ tramwajem/ trolejbusem nie tylko do szkoły, ale też do babci, na angielski, łyżwy lub basen. Dzięki temu komunikacja miejska stanie się konkurencyjna dla innych środków transportu.

Rocznikowo kończysz 16 lat. Do kiedy będziesz mógł jeździć bezpłatnie? To zależy kiedy się urodziłeś. Wyjaśnijmy:

– Twoja legitymacja szkolna jest ważna do 30 września.
– Jeśli urodziłeś się w okresie od 1 stycznia do 30 września, bezpłatnie jeździsz do końca ważności Twojej legitymacji szkolnej, czyli do 30 września właśnie.
– W sytuacji, gdy urodziłeś się później (w okresie do 1 października do 31 grudnia), będziesz jeździć bezpłatnie do dnia swoich urodzin, a nie do dnia końca ważności Twojej legitymacji.

Na przykład: Urodziłeś się 15 lutego – z ulgi korzystasz do 30 września. Urodziłeś się 15 listopada – z ulgi korzystasz do 15 listopada, a nie tylko do 30 września.

Ulga zostanie zakodowana na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Jeśli posiadasz już kartę ŚKUP, ulgę zakodujesz w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub Obsługi Pasażera. Listę tych punktów znajdziecie Państwo tutaj: https://portal.kartaskup.pl/punkty-obslugi-klientahttps://portal.kartaskup.pl/punkty-obslugi-pasazera

Ulgę należy zakodować w momencie, gdy dziecko skończy 7 lat. Do osiągnięcia tego wieku, maluchy jeżdżą bezpłatnie na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie podróży. To kolejna korzystna zmiana! Przypomnijmy, że do tej pory prawo to przysługiwało dzieciom do 4. roku życia.

Nie masz jeszcze karty ŚKUP? Wniosek o jej wyrobienie złożysz w jednym z Punktów Obsługi Klienta albo Pasażera. Ale UWAGA! Odbiór karty możliwy (osobiście) jest tylko w Punkcie Obsługi Klienta. Wniosek można wysłać również przez Internet (www.portal.kartaskup.pl). Nie można tego zrobić pocztą. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie. W punktach może ono zostać zrobione na miejscu, może zostać zeskanowane z legitymacji szkolnej lub z przyniesionej fotografii.

Masz już 13 lat? Wniosek złożysz samodzielnie. Pamiętaj, aby mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Może to być np. legitymacja szkolna.

Chcesz złożyć wniosek za swoje 13-letnie dziecko? W takiej sytuacji wniosek może również złożyć rodzic lub prawny opiekun. Ale UWAGA! Musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez dziecko. Rodzic lub prawny opiekun przy składaniu wniosku musi mieć ze sobą dokument potwierdzający swoją tożsamość i tożsamość dziecka.

Dziecko nie ma jeszcze 13 lat? Wniosek w jego imieniu musi złożyć rodzic lub prawny opiekun. Trzeba mieć ze sobą: dowód osobisty; dowód osobisty lub paszport dziecka – gdy nie posiada tych dokumentów, wystarczy legitymacja szkolna; dokument poświadczający tytuł do opieki prawnej (np. akt urodzenia dziecka).

W Tychach zlokalizowane są tylko dwa Punkty Obsługi Klienta, gdzie można złożyć m.in. wniosek o wyrobienie spersonalizowanej karty ŚKUP. Czy będzie ich więcej? Rzeczywiście, w Tychach zlokalizowane są w tej chwili dwa punkty (Kolporter, ul. Konfederatów Barskich 19 oraz przy ul. Dąbrowskiego 87). Jest jeszcze trzeci – w Imielinie (ul. Imielińska 88). W punktach tych można wyrobić spersonalizowaną kartę ŚKUP. Ponadto część pasażerów podróżująca regularnie do Katowic czy Gliwic, może uczynić to również punktach zlokalizowanych w tych miastach. W oparciu o zasoby MZK Tychy tworzony będzie na początku 2018 roku nowy Punkt Obsługi Pasażera w Tychach. Zachęcamy również do wyrabiania kart za pośrednictwem strony: portal.kartaskup.pl.

Nie masz jeszcze karty ŚKUP i nie zdążysz jej wyrobić przed Nowym Rokiem? Spokojnie! Przez trzy miesiące, czyli do końca marca będzie obowiązywał okres przejściowy. W ten sposób zyskujesz czas, aby kartę wyrobić. Musisz jednak pamiętać, aby w takiej sytuacji mieć ze sobą ważną legitymację szkolną. Na jej podstawie kontroler uzna prawa do ulgi.

Masz jeszcze ważny bilet miesięczny lub kwartalny? Dostaniesz zwrot kosztów za niewykorzystaną część! Nastał Nowy Rok, a Twój bilet miesięczny (KZK GOP, MZKP) jest jeszcze ważny np. przez dwa tygodnie? Jeśli złożysz wniosek do KZK GOP – dostaniesz zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część biletu. Wniosek z taką prośbą należy złożyć w Punkcie Obsługi Pasażera lub siedzibie KZK GOP.

Skoro uprawnienie do darmowych przejazdów trzeba zapisać na karcie ŚKUP, to czy wchodząc do autobusu/tramwaju/trolejbusu, taką kartę trzeba będzie odbić? Co do zasady – również dzieci i młodzież będą musiały odbijać swoją kartę. W Tychach jak na razie nie będzie takiej możliwości, ale czytniki w pojazdach MZK Tychy będą instalowane. Tyscy kontrolerze zostaną wyposażeni w urządzenia, które są potrzebne do odczytywania uprawnień zapisanych na karcie ŚKUP.

Dlaczego tylko do 16 lat? Wiadomo przecież, że uczniowie szkół średnich i studenci jeżdżą częściej i byłoby im to bardziej potrzebne. W tej chwili ze względów finansowym możliwym było, aby ulgą tą objąć w pierwszej kolejności dzieci i młodzież do 16 lat. Koszt wprowadzenia tego uprawnienia to ok. 9 mln zł. Z przeprowadzonych symulacji wynikało, że gdyby objąć nim również studentów do 25 roku życia, koszt wzrósłby do ok. 30 mln zł. Po minimum roku funkcjonowania tego programu, zostanie przeanalizowany jego wpływ na zachowania mieszkańców. Niemniej jednak na tej podstawie podejmowane będą ewentualne decyzje o rozszerzeniu tego uprawnienia.


Źródło : https://metropoliajedziemy.pl/