Zmiany organizacji ruchu na liniach 31, 131, Sz3 oraz W w związku z przebudową ul. Oświęcimskiej.

 


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Oświęcimskiej, polegającą na zamknięciu wlotów w ulicę Mysłowicką, Kościelną, Urbanowicką od dnia 9 stycznia 2018 r. na liniach 31, Sz3, W oraz 131 wprowadza się następujące zmiany organizacji ruchu.

Autobus linii 131:

Od przystanku „Dworska Łączna” skręci w prawo w ulicę Mysłowicką, następnie pojedzie ulicami Jaroszowicką, Kościelną, łącznikiem pomiędzy ulicami Kościelną i Pogodna, ul. Pogodną i Oświęcimską do przystanku „Oświęcimska”, z obsługą wszystkich przystanków na trasie objazdu. Autobus nie będzie obsługiwał przystanków „Mysłowicka” i „Urbanowice”Autobus będzie obsługiwał wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Dodatkowo zmianie ulegnie również trasa autobusu w rejonie osiedla A. Po obsłudze przystanku „E.Leclerc” w kierunku dworca autobus pojedzie ulicami Budowlanych i Asnyka, następnie po obsłudze przystanku „Tychy Dw. PKP”, ulicą Andersa do przystanku „Tychy Gen. Andersa”, i ulicami Burschego i Damrota do przystanków „Damrota” i „Marii Konopnickiej”. Autobus zakończy swój bieg na przystanku  „Marii Konopnickiej”. Autobus pojedzie analogicznie w kierunku przeciwnym.

W związku z powyższym zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusu. Proszę zapoznać się z rozkładami jazdy na naszej stronie internetowej lub na przystankach gdzie zostaną wywieszone w dniu 8 stycznia.

UWAGA. Pasażerów udających się w kierunku Dworca, Hotelowca, Jaroszowic prosimy o przejście na przystanek po przeciwnej stronie ulicy.

Autobus linii 31:

Od przystanku „Jaroszowice Samochodowa II” pojedzie prosto do ulicy Turyńskiej na którą skręci w prawo, po czym poprzez tymczasowe rondo wjedzie na drogę wewnętrzna fiata, i następnie ulicą Oświęcimską dojedzie do przystanku „Auto – Hit”.  Autobus nie będzie obsługiwał przystanków „Jaroszowice Dworska”, „Jaroszowice Łączna” i „Mysłowicka”.

Autobus pojedzie analogicznie w kierunku przeciwnym, przy czym przystanki „Jaroszowice Samochodowa II”, „Jaroszowice Samochodowa I”, „Jaroszowice Miodowa”, „Jaroszowice Sklep”, w tej relacji będą obsługiwane po przeciwnej stronie istniejących.

Autobus linii Sz3:

Od przystanku „Urbanowice Sklep” pojedzie ulicą Główną, Urbanowicką, następnie drogą wewnętrzną Fiata, ulicą Turyńską z której skręci na ulicę Samochodową, po czym ul. Dworską, Mysłowicką, Samochodową i ponownie ul. Dworską z obsługą wszystkich przystanków na trasie przejazdu. Następnie autobus pojedzie swoją obowiązującą trasą przejazdu w kierunku ulicy Pogodnej.

 UWAGA! Przystanki „Jaroszowice Dworska” i „Jaroszowice Łączna” na ulicy Dworskiej będą obsługiwane podwójnie w odstępach kilkuminutowych.

Odjazd autobusu ww. relacji zostanie przyśpieszony o kilka minut. Proszę zapoznać się z rozkładami jazdy na naszej stronie internetowej lub na przystankach gdzie zostaną wywieszone w dniu 8 stycznia.

W kierunku przeciwnym w godzinach popołudniowych od przystanku „Jaroszowice Skrzyżowanie” autobus pojedzie ulicą Mysłowicką, Samochodową, Dworską i ponownie Mysłowicką i Samochodową w kierunku ul. Turyńskiej, następnie drogą wewnętrzną Fiata, ul. Oświęcimską, Urbanowicką i Główną do przystanku „Urbanowice Sklep” z którego pojedzie do przystanku końcowego „Urbanowice Przejazd”. Autobus będzie obsługiwał wszystkie przystanki na trasie przejazdu.

UWAGA! Przystanki „Jaroszowice Sklep” i „Jaroszowice Miodowa” na ulicy Mysłowickiej, „Jaroszowice Samochodowa I” i „Jaroszowice Samochodowa II” na ulicy Samochodowej będą obsługiwane podwójnie w odstępach kilkuminutowych.

Autobus linii W:

Od przystanku „Urbanowice Kościół” pojedzie łącznikiem pomiędzy ulicami Kościelną i Pogodna i ulicą Pogodną w kierunku ul. Oświęcimskiej. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Autobus nie będzie obsługiwał przystanku „Urbanowice” natomiast przystanek „Pogodna Skrzyżowanie” zostanie przeniesiony na łącznik pomiędzy ulicami Kościelną i Pogodną.


Źródło : http://www.mzk.pl/