Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

 


W 2018 roku w Tychach będzie funkcjonować pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. We wszystkich świadczona będzie 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej
 Siedziba  Harmonogram
Punkt nr 1

prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, 43–100 Tychy

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku  do piątku 9.00–13.00
Punkt nr 2

prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Urząd Miasta Tychy

Aleja Niepodległości 49

43–100 Tychy

pokój nr 317 piętro III

od poniedziałku do środy oraz piątek 12.00–16.00,

czwartek 13.00–17.00

Punkt nr 3

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

Barona 30, 43–100 Tychy

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku 13.00–17.00
Punkt nr 4

prowadzony przez organizację pozarządową

Plac św. Anny 4 lok. użyt. 102 od poniedziałku do piątku 8.00–12.00
Punkt nr 5

prowadzony przez organizację pozarządową

Plac św. Anny 4 lok. użyt. 102 od poniedziałku do piątku 12.00–16.00


Źródło : http://umtychy.pl/