Lustracja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

 


Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tyskiej komendy wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach oraz pracownikami firmy obsługującej sygnalizację świetlną, przeprowadzili lustrację skrzyżowań na terenie miasta Tychy.

Policjanci drogówki sukcesywnie prowadzą lustrację tyskich dróg. W tym ostatnim czasie mundurowi wraz z pracownikami firmy obsługującej sygnalizację świetlnąWydziału Komunikacji Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, przeprowadzili lustrację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Tychy. Skupiali się na wyszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym.

Celem lustracji było sprawdzenie poprawności oznakowania skrzyżowań. Szczególną uwagę zwrócono na sprawność sygnalizacji oraz prawidłowość działania cykli świetlnych. Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Po takich akcjach policjanci odpowiedzialni za kontrolę infrastruktury drogowej występują w razie potrzeby o usunięcie ujawnionych uchybień.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/