Tychy – Bezrobocie wciąż niskie.

 


Jak poinformował na listopadowej sesji Rady Miasta prezydent Andrzej Dziuba, stopa bezrobocia w Tychach jest wciąż niższa niż 3 procent.

Co prawda w liczbach bezwzględnych w końcu listopada zarejestrowanych w tyskim PUP było nieznacznie więcej niż w październiku (1784 osoby), to jednak nie zmienia to faktu, że pozostajemy na rekordowym poziomie poniżej 3%, co wcale nie jest pozytywną wiadomością, bo w mieście brakuje rąk do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ostatnio 360 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia. Środki przeznaczone będą na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy i dotacji na podjęcie dzia- łalności gospodarczej.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 45/526