Honory dla krwiodawców.

 


Prezydent Tychów Andrzej Dziuba i przewodniczący RM Maciej Gramatyka uhonorowali w czasie listopadowej sesji Rady jedenaścioro honorowych krwiodawców, którzy legitymują się największą ilością oddanej krwi.

Jak co roku w listopadzie, w okolicach święta honorowych dawców krwi, ci najaktywniejsi zostali zaproszeni na sesję Rady Miasta, podczas której otrzymali listy gratulacyjne i upominki. Najwięcej, bo 40 litrów krwi, oddali Ryszard Jabłoń- ski i Adam Górowicz. Krzysztof Wrzesiń- ski oddał tylko litr mniej. Ponadto prezydent uhonorował: Mariusza Zatonia (32 litry), Andrzeja Barona (32 l), Krzysztofa Banacha (25 l), Piotra Maciaszczyka (23 l), Krzysztofa Szymkowa (21 l), Żanettę Jarmułę (20 l), Krystynę Kramarczuk (18 l) i Izabelę Wawro (16 l).


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 42/525