Tyszanie uhonorowani podczas Gali Społecznika Roku 2017.

 


Podczas Gali Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego, którą zorganizowano w pszczyńskich Stajniach Książęcych, uhonorowano wyróżnieniami, dyplomami oraz statuetkami osoby, które działając społecznie, pomagają innym.

Równocześnie podsumowano projekt pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, który jest dofinansowany ze środków krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem było zwiększenie zaangażowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich, działających na terenie podokręgu tyskiego.

Projekt był realizowany m.in. poprzez szkolenia w ramach Akademii Rozwoju Liderów NGO, warsztaty umiejętności społecznych, gdzie przygotowywano osoby do działania jako menedżerów projektów i specjalistów do spraw promocji oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych. Były również spotkania informacyjne dotyczące wolontariatu, kawiarenki obywatelskie World Cafe z udziałem organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu, a także mobilne pośrednictwo wolontariatu.

Realizacji projektu patronują marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Tychów Andrzej Dziuba, starostowie powiatów bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego oraz samorządy miast i gmin wchodzących w skład tych powiatów

W gronie nominowanych znalazła się grupa tyszan. W kategorii „Organizacja pozarządowa” nominowani byli Łukasz Pawęzka, Paweł Janas, Ireneusz Ruchała, w kategorii „Biznes” – Anne-Sophie Basta-Szczygieł. W kategorii „Samorząd” główną nagrodę otrzymał Michał Kasperczyk, natomiast wyróżniono Barbarę Konieczną i Darię Szczepańską.


Źródło : http://umtychy.pl/