Muzeum Miejskie : konferencja nt. „Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej”.

 


Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum Miejskie w Tychach zapraszają na konferencję naukową „Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej”. Konferencja odbędzie się w dniach 6 i 7 grudnia – 6 grudnia w gmachu głównym Muzeum Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9), a 7 grudnia w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9).

Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba.

Historyczna ziemia pszczyńska obejmuje wschodnią część Górnego Śląska. Najważniejszymi miejscowościami na jej terenie były oprócz Pszczyny – z zamkiem, będącym siedzibą kolejnych rodów panujących na tym terenie – także Mikołów, Bieruń i Mysłowice.
Przez wieki w jej skład wchodziły również Tychy oraz miejscowości obecnie stanowiące południowe dzielnice Katowic.
Na przestrzeni dziejów kilkakrotnie zmieniały się rody panujące na ziemi pszczyńskiej,
a wpływy polskie, czeskie, austriackie i niemieckie zaowocowały bogatym dziedzictwem kulturowym regionu.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań naukowców zajmujących się problematyką związaną z ziemią pszczyńską oraz podjęcie dyskusji o dalszych studiach nad historia tego regionu.

Program konferencji

I dzień
6 grudnia 2017 – Muzeum Historii Katowic

9.00–9.20: Otwarcie konferencji
9.20–9.40: prof. dr hab. Antoni Barciak
Stan badań nad ziemią pszczyńską
9.40–10.00: dr Edelgarda Foltyn
Z odkryć archeologicznych ziemi pszczyńskiej
10.00–10.20: dr Jerzy Polak
Zasługi wolnych panów pszczyńskich Promnitzów dla Domu Austriackiego
10.20–10.50: Dyskusja
10.50–11.10: Przerwa
11.10–11.30: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
Wybrane rody szlacheckie na ziemi pszczyńskiej
11.30–11.50: Marcin Cyran
Pamiętniki Ludwika Anhalta jako bogate źródło do dziejów ziemi pszczyńskiej
11.50–12.10: dr Marta Sala
Sieroty, starcy i ubodzy w polityce społecznej książąt pszczyńskich w II połowie XIX wieku
12.10–12.40: Dyskusja
12.40–13.20: Przerwa
13.20–13.40: 
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Ziemia pszczyńska w latach I wojny światowej i powstań śląskich w literaturze i pamiętnikach
13.40–14.00: Urszula Rzewiczok
Powiat pszczyński w latach 1922-1939
14.00–14.20: dr Mirosław Węcki
Siatka informatorów Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS w powiecie pszczyńskim
14.20–15.00: Dyskusja

 

II dzień
7 grudnia 2017 roku – Muzeum Miejskie w Tychach

10.00–10.20: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek
Na pszczyńskiej wsi, w osiedlu robotniczym, w małym mieście. Życie codzienne w latach międzywojennych i w pierwszych latach po II wojnie światowej
10.20–10.40: Krzysztof Bulla
Wyposażenie gospodarstwa chałupniczego na ziemi pszczyńskiej w II połowie XIX wieku w świetle dokumentów archiwalnych
10.40–11.00: dr hab. Tomasz Nawrocki
Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie „Kopalnia” – próba odczytania pracy Józefa Chałasińskiego
11.00–11.30: Dyskusja
11.30–11.50: Przerwa
11.50–12.10:
 dr hab. Halina Dudała
Wokół testamentu nowożytnego śląskiego plebana: stan zachowania źródeł oraz możliwości badawcze
12.10–12.30: ks. dr hab. Bronisław Czaplicki
Kapłani katoliccy, absolwenci Ewangelickiego Gimnazjum w Pszczynie
12.30–12.50: Dominika Sulińska
Wielowymiarowość sztuki współczesnej na ziemi pszczyńskiej na przykładzie twórczości Leona Dołżyckiego, Romana Nygi oraz Ryszarda Otręby
12.50–13.20: Dyskusja
13.20–13.40: Przerwa
13.40–14.00:
 dr Wojciech Schäffer
Początki hutnictwa i górnictwa na ziemi pszczyńskiej (XVII-XVIII wiek)
14.00–14.20: dr Adam Frużyński
Górnictwo i hutnictwo na ziemi pszczyńskiej od początku XIX wieku do 1945 roku
14.20–14.40: dr Jerzy Parusel
O pszczyńskich żubrach – znane i nieznane fakty
14.40–15.10: Dyskusja
15.10–15.30: Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

6 – 7 grudnia 2017
Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej
Konferencja naukowa

 

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

Organizatorzy
Muzeum Historii Katowic
Muzeum Miejskie w Tychach

Partnerzy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Patroni medialni
TVP 3 Katowice
Polskie Radio Katowice
Gość Niedzielny
Gazeta Wyborcza
Śląsk
Ultramaryna
Echo
PelniaKultury.pl
SilesiaKultura.pl
Nasze Katowice


Źródło : http://muzeum.tychy.pl/