Zamień PRZEMOC w MOC.

 


Dzielnicowi tyskiej komendy podczas spotkań z mieszkańcami przekazują cenne informacje i wskazówki tym, którzy mogą zetknąć się z jakąkolwiek formą przemocy w rodzinie. Przypominają o prostym kontakcie z dzielnicowymi w postaci aplikacji „Moja Komenda” oraz o możliwości wpływania na bezpieczeństwo poprzez reagowanie na zagrożenia za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zdecydowane NIE! Dla przemocy…szybki kontakt z dzielnicowym… reakcja na zagrożenia…

Przypominamy, że w świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

JEŻELI KTOŚ

popycha cię, policzkuje, szczypie, kopie, dusi cię, bije otwartą ręką i pięściami, bije przedmiotami, porzuca w niebezpiecznej okolicy, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC FIZYCZNĄ…

wyśmiewa twoje poglądy, religię, pochodzenie, stale krytykuje cię, wmawia ci chorobę psychiczną, wyzywa cię, poniża cię, upokarza, zawstydza, grozi ci, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC PSYCHICZNĄ…

wymusza pożycia seksualne, wymusza nieakceptowane praktyki seksualne, stosuje wobec ciebie sadystyczne formy współżycia seksualnego, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC SEKSUALNĄ…

odbiera ci zarobione pieniądze, uniemożliwia ci podjęcie pracy zarobkowej, uniemożliwia zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC EKONOMICZNĄ…