Policjanci rozdawali opaski odblaskowe podczas działań „NURD”.

 


Wczoraj tyscy policjanci prowadzili działania skierowane na pieszych i rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, policjanci rozdawali im opaski odblaskowe zwracając uwagę na to, że w znacznym stopniu poprawiają one ich widoczność, co niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wczoraj w godz. 6.00-22.00, prowadzone były działania policyjne „NURD”, które miały na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania były ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Apelując o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, policjanci w czasie działań rozdawali pieszym opaski odblaskowe, co zwiększa szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/