Odnawialne źródła energii w Tychach – spotkania dla mieszkańców.

 


Miasto Tychy zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Realizacja projektu przyczyniłaby się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców budynków jednorodzinnych, położonych na terenie Tychów zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie na spotkania informacyjne, w trakcie których specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii przedstawią Państwu zasady działania i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w celu produkcji energii na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

W trakcie spotkań zapoznamy Państwa także z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz niezbędnymi do złożenia dokumentami.

Planowany termin złożenia przez miasto Tychy wniosku o dofinansowanie – do 26 marca 2018 r. Planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 r. 

29 listopada 2017 r. SP nr 6, ul. Katowicka 102,
g. 17.30, sala gimnastyczna
dla mieszkańców dzielnic Czułów,
Zwierzyniec, Wartogłowiec
1 grudnia 2017 r. ZSP nr 4 w Tychach, ul. Pogodna 37, g. 17.00, świetlica szkolna dla mieszkańców dzielnic Jaroszowice, Urbanowice,Wygorzele
5 grudnia 2017 r. SP nr 23 w Tychach, ul. Jedności 51, g.18.00, sala gimnastyczna dla mieszkańców dzielnic Cielmice, Paprocany
oraz osiedla Zuzanna i Z1
8 grudnia 2017 r. ZSP nr 1 w Tychach, ul. Leśna 66, g. 17.30, sala gimnastyczna dla mieszkańców dzielnic Wilkowyje, Mąkołowiec, Stare Tychy
11 grudnia 2017 r. Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,
g. 17.30, sala sesyjna, I piętro
dla mieszkańców dzielnic Glinka, Suble, Żwaków oraz osiedli: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, Ł, M, N, O, P, R, T, U, W

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
• w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 801 i pok. 806,
• w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, IX piętro, pok. 907 i 908,
• telefonicznie: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08
• na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.


Źródło : http://umtychy.pl/