Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach od dnia dzisiejszego do dnia wyczerpania dostępnego limitu środków przyjmuje wnioski w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 18.000,00 zł.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy do pobrania na stronie internetowej www.pup.tychy.pl w zakładce Pracodawcy.

Jednocześnie informuję, iż refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie realizowana w ramach projektu:
  • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (III)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy aktywizowane będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, należące do jednej z grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby powyżej 50 roku życia.
  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (III)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy aktywizowane będą osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/