Tyskie Laury Sportowe po raz dziewiąty.

 


Po raz dziewiąty MOSiR Tychy wspólnie z tygodnikiem „Twoje Tychy” oraz portalem tychy.pl zaprasza wszystkich kibiców do plebiscytowej zabawy, w której wybieramy „Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2017”.

W 2016 roku główne trofea przypadły kajakarce Magdzie Stany i hokeiście Kamilowi Lewartowskiemu. A kto okaże się najpopularniejszym w 2017 roku?

Z całą pewnością na wyróżnienie zasłużyło wielu zawodników MOSM Tychy – poniżej dowiecie się, jak nominować sportowców MOSM, a następnie oddawać na nich głosy. Liczymy na Wasze wsparcie!

Więcej emocji
W tej edycji plebiscytu obowiązywał będzie ten sam regulamin, co w poprzedniej, z jedną tylko zmianą. Laureatów ogłosimy nie jak do tej pory bezpośrednio po podsumowaniu głosów, ale dopiero podczas oficjalnego zakończenia plebiscytu – na uroczystej gali. Doda to nieco emocji… samym sportowcom, bo właściwie do końca nie będą wiedzieli, kto sięgnie po główne trofea. Bywa, że to oni trzymają nas w napięciu, zdobywając zwycięska bramkę czy punkty w ostatnich sekundach. Teraz my zafundujemy im podobne emocje.

Dwie kategorie
Nie zmieniają się natomiast najważniejsze zasady plebiscytu. Podobnie jak w latach poprzednich, odbywa się on w dwóch kategoriach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem „senior” należy rozumieć sportowca, który w 2017 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” należy rozumieć sportowca, który w 2017 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go za „młodzieżowca”.

Zgłaszać można sportowców, którzy urodzili bądź wychowali się w Tychach lub są wychowankami tyskiego klubu sportowego lub w 2017 roku reprezentowali barwy klubu mającego swoją siedzibę w Tychach.

Kapituła nominuje
Szczegółowe zasady głosowania zamieszczamy poniżej. Po zakończeniu pierwszego etapu, zbierze się Kapituła Plebiscytu, która spośród nadesłanych przez kibiców zgłoszeń, dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii. I właśnie oni otrzymają nominację i wezmą udział w drugim etapie plebiscytu. W skład kapituły wejdzie pięć osób: przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tygodnika „Twoje Tychy”, Rady Sportu Miasta Tychy, tyskiego środowiska trenerskiego oraz tyskiego środowiska biznesowego.

Lista nominowanych sportowców będzie publikowana na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, na stronach www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.

Jeden uczestnik – jeden głos
O ile w pierwszym etapie każdy uczestnik plebiscytu może zgłosić pięciu sportowców, o tyle w drugim może zagłosować tylko na jednego. I może to być wyłącznie sportowiec, który znalazł się gronie nominowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Głos oddany na sportowca spoza listy nominowanych będzie traktowany jako nieważny. Ponadto w myśl regulaminu, każdy uczestnik może wypełnić i przysłać po jednym zgłoszeniu w każdym z dwóch etapów plebiscytu.

Co na kuponie?
Jak co roku, spośród uczestników plebiscytu, którzy dostarczą prawidłowo wypełnione zgłoszenia (kupon gazetowy, formularz internetowy) wybranych sportowców w etapie II, zostaną rozlosowane nagrody. Każde zgłoszenie, oprócz wybranych sportowców powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail.

Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia będą brały udział w losowaniu nagród. Odbędzie się w ono komisyjnie w siedzibie MOSiR do 28 lutego przyszłego roku. Imiona i nazwiska nagrodzonych zostaną opublikowane na łamach tygodnika Twoje Tychy oraz na stronach internetowych: www.mosir.tychy.pl i www.tychy.pl.

* * *

Jak głosujemy w I etapie?
W pierwszym etapie Plebiscytu każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie po pięciu sportowców do każdej kategorii. Zgłoszenie sportowców odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@twojetychy.pl w terminie do 7 grudnia 2017 r. W zgłoszeniu proponowanych sportowców należy podać jego imię i nazwisko oraz dyscyplinę, którą uprawia.

Jak głosujemy w II etapie?
W drugim etapie każdy uczestnik może oddać swój głos na jednego sportowca – „seniora” oraz jednego „młodzieżowca”, spośród nominowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem kuponów, które będą publikowane na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, od 19 grudnia do 30 stycznia 2018 r. i które należy dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Tyskie Laury Sportowe” do dnia 1 lutego 2018 r.

Można także głosować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.tychy.pl, od 19 grudnia do 30 stycznia 2018 r. Wypełnienie i odesłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl musi zostać poprzedzone założeniem konta użytkownika portalu.

>>Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2017 „Tyskie Laury Sportowe”<<<


Źródło : http://mosm.tychy.pl/