Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych, w celu ułatwienia dojazdu do lokalnych cmentarzy od 31.10.2017 r. do 02.11.2017 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie autobusowe, a mianowicie:

 • do cmentarza na WartogłowcuCmA, CmB, CmC
 • do cmentarza przy ul. BarwnejCmE

oraz linia CmD na trasie łączącej tyski dworzec kolejowy i obydwa cmentarze.

Ponadto:

 • Autobus linii 65 kursował będzie według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
 • Autobusy linii 536 będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta ze zmienioną trasą na terenie Miasta Mysłowice. Autobusy po obsłużeniu przystanku „Mysłowice Dworzec PKP” pojadą dalej ulicą Mikołowską i Partyzantów do przystanku „Mysłowice Ćmok Pętla” wraz z obsługą po drodze przystanków „Mysłowice Cmentarz”, „Mysłowice Tesco”, „Ćmok Rondo/Partyzantów”. Tego dnia nie będą obsługiwane przystanki „Mysłowice Katowicka”, „Mysłowice Kopalnia”, „Mysłowice Bończyka” i „Mysłowice Centrum Handlowe”.
 • Autobusy linii 655 będą kursowały według roboczego rozkładu jazdy.
 • Mikrobusy linii Jbędą kursowały według roboczego rozkładu jazdy.
 • Mikrobusy linii P będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta.

Na dodatkowych liniach Cm ACm BCm CCm D i Cm E w dniach 31.10.2017 r. i 02.11.2017 r. obowiązują bilety jednorazowe i okresowe. Natomiast w dniu 01.11.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy pasażerowie uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów w całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez MZK Tychy.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wprowadzenie zmian organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych na liniach regularnych MZK w Tychach wprowadza się następujące zmiany:

 1. Od 31.10.2017 r. – 02.11.2017 r. dla linii 2, 254 przystankiem początkowym i końcowym będzie przystanek „TychyWartogłowiec Cmentarz” przy ulicy Oświęcimskiej. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Beskidzka”. Autobus linii 2 będzie realizował odjazdy z przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” zgodnie z rozkładem jazdy z przystanku „Tychy Wartogłowiec Beskidzka”.
 2. W dniach od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. oraz w dniu 02.11.2017 r. mikrobus linii „L” po obsłużeniu przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” (w zastępstwie przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”) do przystanku „Tychy Wartogłowiec Kościół” pojedzie ulicą Beskidzką, Goździków, Cmentarną, Dzwonkową wraz z obsługą przystanku zastępczego „Tychy Wartogłowiec Szkoła” (przeniesionego w rejon skrzyżowania z ul. Dzwonkową). Dalej według obowiązującej trasy przejazdu. W kursach tych nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”, „Tychy Wartogłowiec Pętla”. W dniu 01.11.2017 r. przystankiem początkowym i końcowym dla linii „L” będzie przystanek „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” przy ul. Oświęcimskiej. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Kościół”, „Tychy Wartogłowiec Skotnica”, „Tychy Wartogłowiec Zwierzyniecka”, „Tychy Zwierzyniec Wiosenna”, „Tychy Zwierzyniec Działki”, „Tychy Czułów Katowicka”, „Tychy Czułów Narcyzów”.
 3. W dniach 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. oraz w dniu 02.11.2017 r. mikrobus linii 131 po obsłużeniu przystanku „Tychy Wartogłowiec Kościół” do przystanku „Tychy Wartogłowiec Wiadukt” pojedzie ul. Cmentarną wraz z obsługą przystanku zastępczego „Tychy Wartogłowiec Szkoła” (przeniesionego w rejon skrzyżowania z ul. Dzwonkową), ul. Goździków, Cmentarną, Dzwonkową, Beskidzką. Analogicznie w kierunku przeciwnym. W kursach tych nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”. W dniu 01.11.2017 r. autobus linii 131 kursował będzie z pominięciem przystanków: „Tychy Wartogłowiec Zwierzyniecka”, „Tychy Wartogłowiec Kościół”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”. Trasa przejazdu po obsłużeniu przystanku „Tychy Zwierzyniec Wiosenna” wykonywana będzie ulicami Czarną i Oświęcimską.
 4. W dniach od 30.10.2017 r. – 02.11.2017 r. autobusy nie będą wjeżdżać na parking cmentarza przy ul. Barwnej. Prosimy w tym okresie korzystać z przystanków zastępczych przy głównej drodze.
 5. W dniach 31.10.2017 r. – 02.11.2017 r. wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy na ulicy Kościelnej w dzielnicy Urbanowice – Jaroszowice. W związku z powyższym:
 • Mikrobus linii „W” w kierunku Tychów od przystanku „Tychy Sportowa” do przystanku „Tychy Urbanowice” pojedzie ulicami: Jaroszowicką, Mysłowicką, Oświęcimską, w tym kierunku nie będą obsługiwane przystanki “Tychy Kościelna“, “Tychy Urbanowice Kościół“. Mikrobus na trasie objazdowej będzie obsługiwał wszystkie przystanki. W kierunku „Tychy Wygorzele Ułańska” trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
 • Mikrobus linii Sz2 w kierunku Szkoły na ul. Pogodnej po obsłużeniu przystanku „Tychy Sportowa” pojedzie dalej ul. Jaroszowicką, Mysłowicką, Oświęcimską, Kościelną i Pogodną.
 • Autobus linii Sz3 w kierunku Szkoły na ul. Pogodnej po obsłużeniu przystanku „Tychy Jaroszowice Krzywa” pojedzie ul. Jaroszowicką, Wspólną, Długą, Oświęcimską, Kościelną i Pogodną. W tych dniach autobusy linii szkolnych nie będą obsługiwały przystanków „Tychy Kościelna” i „Tychy  Urbanowic Kościół” w kierunku szkoły.
  Trasa powrotna linii Sz2 i Sz3 pozostaje bez zmian.

Ponadto informujemy, że pozostałe autobusy i trolejbusy linii  MZK Tychy w dniach 30.10.2017 r. – 31.10.2017 r. i w dniu 02.11.2017 r. będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze, natomiast dnia 01.11.2017 r.  zgodnie z rozkładem obowiązującym w niedziele i święta.


Źródło : http://www.mzk.pl/