Premiera Teatru OdRuchu – Deklaracja 6888.

 


Teatr Mały , 27 października 2017 r., godz. 18:00

DEKLARACJA 6888 

Kto walczył? W jaki sposób walczyli? I o co walczyli? O co walczymy dzisiaj? Wojna niejedno ma imię. Teatr OdRuchu to nowy projekt stworzony przez Michała Miszę Czornego (obecnie student V roku aktorstwa na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu PWST w Krakowie, wieloletni członek Autorskiego Teatru Ruchu WAMPA) i Monikę Szydłowiecką (pedagog, aktorka, reżyser). Łączą ze sobą różne formy sceniczne – taniec, ruch, słowo. Skład zespołu aktorskiego tworzą wieloletni aktorzy Autorskiego Teatru Ruchu WAMPA z Tychów oraz studenci Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie.


Źródło : http://kultura.tychy.pl/