Nabór do projektu „Własna Firma Nowe Możliwości”.

 


Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo w wieku 30+ (w szczególności kobietą, osobą długotrwale bezrobotną, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia)?

Mieszkasz na terenach rewitalizowanych miasta Tychy (tj. Osiedla A, H, Ł, N, O, Osada Czułów)? Zapraszamy do udziału w projekcie!

W ofercie:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą w wysokości do 24.114,48 zł brutto / os.,
  • dalsze wsparcie finansowe w formie dotacji przez pierwsze 6 do 12 m-cy prowadzenia firmy w wysokości 1650,00 zł brutto / m-c,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu działalności gospodarczej.

UWAGA! Rekrutacja do projektu (18 osób, w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) odbędzie się w dniach 11–25 października 2017 r. w ramach jednej tury naboru.

Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Przed wypełnieniem i złożeniem formularza rekrutacyjnego należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem projektu.

Informujemy, że projekt „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliższych informacji udziela Okręgowa Izba Przemysłowo–Handlowa w Tychach, tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77.


Źródło : http://umtychy.pl/