Trwa wymiana oświetlenia ulicznego w Tychach.

 


Dzięki realizowanemu w latach 2014– 2015 programowi SOWA w Tychach wymieniono 1150 latarni na nowe – ledowe i energooszczędne. Na ulicach objętych programem rachunki za oświetlenie spadły o około 2/3. Teraz miasto przygotowuje się do jeszcze większego przedsięwzięcia – wykupu od spółki Tauron i wymiany kolejnych prawie 4 tysięcy punktów oświetleniowych. W międzyczasie realizowane są drobniejsze inwestycje. Wszędzie, gdzie budowane jest lub remontowane oświetlenie, jest ono wykonywane już w technologiach energooszczędnych.

W mieście na bieżąco prowadzone są inwestycje oświetlenia ulic, parkingów, czy wymiany oświetlenia. W wielu przypadkach są to odpowiedzi na wnioski mieszkańców i rad osiedli oraz zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W 2017 roku do tej pory zbudowano w mieście łącznie prawie 90 punktów świetlnych. W trakcie realizacji (z planowanym terminem zakończenia do końca 2017 roku) jest kolejnych 376. Na rok 2018 zaplanowano kolejnych kilkadziesiąt.

– Od prawie dwóch lat każdą inwestycję związaną z oświetleniem staramy się realizować jako energooszczędną – mówi Antoni Zazakowny z Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy. – Zarówno duże programy, jak SOWA, ale też bieżące inwestycje, prowadzone na wnioski mieszkańców, realizujemy w technologii LED lub na innych energooszczędnych źródłach. Inwestycje prowadzone w tym roku – budowa po kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt punktów świetlnych w poszczególnych lokalizacjach, chociaż bardzo ważne dla mieszkańców, mogą wydawać się kroplą w morzu w obliczu zadania, do którego przygotowuje się miasto Tychy. – W toku są rozmowy i procedury związane z wykupem od firmy Tauron wszystkich punktów sieci kablowej w mieście – mówi Antoni Zazakowny. – Chodzi o wszystkie betonowe słupy oświetleniowe, które są już w bardzo złym stanie technicznym. Łącznie będzie to niecałe 4 tysiące punktów świetlnych, które zamierzamy wykupić. Trwa już projektowanie pierwszej części tej inwestycji.

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy wydał już warunki dla tej gigantycznej realizacji. – Podzieliliśmy miasto na 4 obszary projektowe – wyjaśnia Zazakowny. – Dla pierwszego z nich – dość dużego, bo obejmującego obszar od al. Bielskiej do Armii Krajowej i od ul. Sikorskiego aż do Parku Północnego – trwa już projektowanie wymiany tych latarni. Dla pozostałych obszarów zostały ogłoszone przetargi na wykonanie projektu. Kolejne etapy modernizacji oświetlenia w Tychach są zaplanowane na najbliższe lata. Tymczasem przypominamy, co dzieje się (lub zostało już zrobione) w tym roku.

INWESTYCJE W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zrealizowane w 2017 roku i odebrane:

• Inwestor: Urząd Miasta Ulice: Leszczynowa, Modrzewiowa, Klonowa i Katowicka (23 punkty świetlne), Rymarska i Ułańska (17), Plac Nowary (w ramach budżetu partycypacyjnego – 3), Fitelberga (3), Brzozowa (7), Poziomkowa (oświetlenie siłowni plenerowej – 1), Obywatelska (oświetlenie siłowni plenerowej – 1)

Inwestor: MZUiM Ulice: Niepodległości (oświetlenie parkingu – 4), Krucza, Przepiórek (6), Paprocańska (3)

Ponadto: Budowa oświetlenia ul. Towarowa boczna (dojazd do Gemini Park). Inwestor: Gemini Holding sp. z o.o.

W trakcie realizacji (z planowanym terminem zakończenia do końca 2017 roku):

• Inwestor: Urząd Miasta Ulice: Oświęcimska (103), Poziomkowa (3), Damrota boczna (3), Jodłowa (3), Grunwaldzka (1), Edukacji (oświetlenie parkingu – 3), oświetlenie ciągu pieszego i siłowni plenerowej przy LO im. Norwida (4), Hierowskiego (7), Niepodległości (oświetlenie parkingu – 4), Bielska (doświetlenie chodników – 95), wymiana opraw na ul. Szkolnej, Wiejskiej, Wilczej, Wesołej, Zwierzynieckiej (99), oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż ul. de Gaulle’a (15)

• Inwestor: MZUiM Oświetlenie parkingów, rejon ul. Elfów i Kruczej (8), ul. Strusia (3), oświetlenie parkingu przy ul. Rodakowskiego (6), budowa oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Bocznej, Hlonda i Bocheńskiego (15), oświetlenie parkingu przy ul. Szkolnej (4)

Inwestycje zaproponowane przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do projektu budżetu na rok 2018:

Inwestor: Urząd Miasta

• Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ulic: al. Bielskiej, Edukacji i Żwakowskiej (32 punkty świetlne)

• Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej – od ul. Barwnej do posesji nr 65 (8)

• Budowa oświetlenia ul. Wiązowej – od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej (10)

• Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Rybnej – pomiędzy posesjami Rybna 55 – 57 (3)

• Odtworzenie sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN zasilanej ze stacji M0584 – przy ul. Oświęcimskiej 68-130 w Tychach (5)

• Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Batorego 49-55 a Budowlanych 68-72 (5)

• Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej 7-13 (3)

• Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarneckiego (10)


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 37/518