Trwa rekrutacja do Policji.

 


Decyzją Komendanta Głównego Policji, jeszcze w 2017 roku na Śląsku zwiększone zostały limity przyjęć do Policji. Podczas naboru 2 listopada limit miejsc dla przyszłych mundurowych zwiększył się z 35, do 87 miejsc. Podczas naboru 22 grudnia br. kandydaci spodziewać się mogą 225 przyjęć, z planowanych początkowo 200. Rekrutacja trwa, a każdego, kto chce wstąpić w nasze szeregi zachęcamy do zapoznania się z zasadami doboru do służby…

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 • stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (WSPol w Szczytnie);
 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby oraz po osiągnięciu 55 roku życia;
 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie 2.270 brutto plus wysługa od 2%po udokumentowaniu minimum 2 lat doświadczenia a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 3.030brutto plus dodatek służbowy około 100 zł plus wysługa jw.;
 • korzystne warunki socjalne, w tym:
 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
 • nagrody jubileuszowe;
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
 • urlopy dodatkowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Po przyjęciu do służby zostaniesz skierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby (np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie). Czas delegowania wynosi 53 dni kalendarzowe, w trakcie których będziesz musiał odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie Twoich praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA KWP W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl

W dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00

32 200 1736 – podinsp. Andrzej SIRA – Koordynator


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/