Projekt PRACOWNIA – spotkanie z prof. Rafałem Borczem

 


Zapraszamy młodzież na warsztaty połączone z prelekcją w ramach projektu:PRACOWNIA- spotkanie z prof. Rafałem Borczem

Miejska Galeria Sztuki OBOK – 13 października 2017 r. / godz. 13.00

Miejska Galeria Sztuki OBOK

Zapisy: pasazkulturyandromeda@teatrmaly.tychy.pl

PRACOWNIA

Projekt wystawienniczo­ edukacyjny  porusza problemy związane z szansami i  zagrożeniami w relacjach mistrz ­ uczeń, podejmuje problemy definiowania procesu dydaktycznego, wpływu osobowości i autorytetów na kształtowanie drogi artystycznej młodego człowieka, dotyka granic wolności i autonomii wypowiedzi artystycznej w kontekście relacji indywidualnej i grupy pracownianej. 

Działania w ramach projektu polegają na organizacji cyklu 3 wystaw . W trakcie wystaw profesorowie  prowadzący poszczególne pracownie wygłoszą wykłady i poprowadzą zajęcia warsztatowe akcentując  specyfikę i metody stosowane w pracowni uczelnianej. 

Podsumowaniem projektu będzie wydanie  katalogu pod redakcją Romana Lewandowskiego. 

Rafał Borcz – Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Malarstwa prof. Leszka Misiaka w 1999 roku. Pracuje jako adiunkt na macierzystym wydziale w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą.

Po spotkaniu jest możliwość rozmowy z prof. Rafałem Borczem pod kątem składania dokumentów na ASP Kraków, w tym przegląd teczki osoby starającej się dostać na uczelnie artystyczną.


Źródło : http://kultura.tychy.pl/