Budżet partycypacyjny : wyniki głosowania.

 


Znamy już wyniki głosowania w edycji budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. Oto lista projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców i zostaną zrealizowane (projekty oznaczone gwiazdką zostały wprowadzone na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym okręgu konsultacyjnym) :

Okręg Konsultacyjny nr 1 – Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

1. Skwer osiedlowy przy ul. Obywatelskiej (38 000 zł)
2. Frajda kulturalna – półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach (40 000 zł)
3. Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 przy ul. Leśnej (29 540 zł)
4. Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w Wilkowyjach (19 040 zł)
5. Piknik rodzinny w Wilkowyjach (9 800 zł)
6.* Twórcza rodzinka – warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin (14 290 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 2 – Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

1. Łabędzi skwer (111 475 zł)
2. Zakup i montaż koszy na śmieci w dzielnicy Mąkołowiec (12 000 zł)
3. Festyn na Mąkołowcu (18 000 zł)
4. Spotkania integracyjne dla seniorów (15 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 3 – Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

1. Skwer Tulipanów (204 473 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 4 – Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

1. Monitoring placu zabaw i terenu ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej (29 350 zł)
2. Remont nawierzchni ul. Kaczeniec (90 000 zł)
3. Próg zwalniający na ul. Zwierzynieckiej (5 000 zł)
4.* Remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej (127 887 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 5 – Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

1. Remont i doposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Przejazdowej 8 (150 000 zł)
2.* Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e (35 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 6 – Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

1. Imprezy kulturalne w dzielnicy Cielmice (65 363 zł)
2. Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej (21 000 zł)
3. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej (44 364 zł)
4.* Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej i ul. Jedności (19 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 7 – Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

1. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej (125 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 8 – Żwaków
Kwota dla okręgu: 135 961 zł

1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej i Zgody (135 961 zł)
2.* Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej (135 900 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 9 – Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

1. Doposażenie placu zabaw na terenie SP nr 1 przy pl. Wolności (70 500 zł)
2. Wymiana nawierzchni chodników w Parku Górniczym (68 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 10 – Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

1. Remont chodnika przy al. Piłsudskiego 100 – 116 (135 000 zł)
2. Budowa chodnika przy ul. Paprocańskiej 41 (12 000 zł)
3. Remont chodnika przy ul. Hutniczej (71 757 zł)
4. Doświetlenie rozwidlenia przy ul. Sikorskiego i ul. Paprocańskiej (20 000 zł)
5. Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach (20 000 zł)
6. Budowa chodnika przy ul. Bajkowej i ul. Tetmajera (12 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 11 – Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

1. Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego (101 000 zł)
2. Remont chodnika w Parku Górniczym (35 000 zł)
3. Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora (5 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 12 – Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

1. Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (60 000 zł)
2. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej (85 160 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 14 – Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

1. Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii (228 000 zł)
2. Budowa stacji naprawy rowerów przy al. Bielskiej (9 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 15 – Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39 (106 000 zł)
2. Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy ul. Gen. de Gaulle’a (54 000 zł)
3. Modernizacja placu zabaw przy al. Niepodległości 180-182 (120 000 zł)
4. Budowa stacji naprawy rowerów przy SDK Tęcza (9 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 16 – Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

1. Dla zdrowia, wygody i zabawy – doposażenie placu zabaw, budowa chodnika i stacji do treningu funkcyjnego przy ul. Edukacji 52 – 68 (116 300 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 17 – Osiedle F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Fitelberga 55-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 (41 300 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 18 – Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala (353 068 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 19 – Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

1. Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego (213 901 zł)
2. Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku (43 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 20 – Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

1. Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni na osiedlu M (255 184 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 21 – Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

1. Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy SP nr 35 przy al. Piłsudskiego (170 000 zł)
2. Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O (9 000 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 21 – Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

1. Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36 (185 316 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 23 – Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

1. Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami i chodnikami oraz budowa oświetlenia (138 400 zł)

Okręg Konsultacyjny nr 24 – Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

1. Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 9 przy ul. Zgrzebnioka 45 (208 500 zł)
2.* Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka 40 i ul. Żółkiewskiego 26 (90 000 zł)

***

Najwyższą frekwencją w głosowaniu (trwającym od 8 do 22 września) może poszczycić się okręg Wartogłowiec i Zwierzyniec – wschód. Tam głosy oddało ponad 30 proc. uprawnionych. Licznie wzięli udział w głosowaniu także mieszkańcy okręgów: Cielmice i osiedle Ogrodnik (28,08 proc.), osiedla Z i Z1 (22,31 proc.), Żwaków (21,52 proc.), Jaroszowice, Urbanowice i Wygorzele (18,57 proc.) i Wilkowyje (18,33 proc.). Te okręgi zostały nagrodzone przyznaniem środków (niewykorzystanych w innych okręgach) na realizację dodatkowych projektów.

Wysoka frekwencja (około 18 proc.) była także na osiedlach A, B i R. Najmniej chętnie głosowali mieszkańcy osiedli D i G (niewiele ponad 4 proc.).


Źródło : http://www.tychy.pl/