Tychy przejęły Szpital Wojewódzki.

 


Samorząd Tychów stał się właścicielem dawnego szpitala wojewódzkiego w tym mieście i zarządzającej nim spółki Megrez. W czwartek zarząd Województwa Śląskiego sprzedał miastu nieruchomości oraz udziały w tej spółce. Do 2020 r. Tychy zainwestują w szpital co najmniej 40 mln zł.
Przejęcie szpitala – jednego z największych w regionie – przez lokalny samorząd zwieńczyło trwający od kilku lat proces przygotowań do tego przedsięwzięcia. Przekształcenia zapoczątkowała formalna likwidacja pogrążonego w kłopotach finansowych szpitala w maju 2012 r. oraz rozpoczęcie – od 1 czerwca tegoż roku – działania przez spółkę Megrez, której udziałowcem był początkowo samorząd wojewódzki, a od 2014 r. także samorządy Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Teraz lokalny samorząd w całości przejmuje spółkę wraz z obiektami szpitala.

W czwartek 5 października w Tychach podpisano umowy sprzedaży udziałów spółki Megrez (samorząd województwa miał w niej 50,46 proc. udziałów) oraz nieruchomości, a także umowę o współpracy dotyczącą współfinansowania nowego wyposażenia szpitala. Samorząd Woj. Śląskiego sprzedał wszystkie swoje udziały w spółce Tychom za 8,3 mln zł. Druga transakcja dotyczyła czterech zabudowanych nieruchomości, które dotychczas województwo dzierżawiło Megrezowi, a także spółce pracowniczej pod nazwą Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca. Wartość tej umowy to ok. 20 mln zł.

Podpisano także umowę o współpracy, w ramach której samorząd regionalny zadeklarował do 2019 r. udzielenie Tychom pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną – o wielkości dofinansowania ma zadecydować Sejmik Woj. Śląskiego. Wsparcie ma pomóc w tym, by szpital w Tychach zachował dotychczasowy szeroki profil działania i świadczył usługi nie tylko dla mieszkańców Tychów, ale także sąsiednich gmin i powiatów.

„Od dawna na to czekaliśmy. Posiadanie całego pakietu udziałów pozwoli nam zaangażować większe środki finansowe w poprawę opieki medycznej w szpitalu oraz w jakość obsługi pacjentów. Jako właściciel będziemy mogli także kompleksowo podejść do różnych problemów; jednym z pierwszych do rozwiązania jest układ drogowy i parkingi przy szpitalu” – zapowiedział prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Wicemarszałek woj. śląskiego Michał Gramatyka ocenił, że przejęcie przez tyski samorząd całego pakietu udziałów w spółce Megrez pozwoli miastu na zaangażowanie większych środków w opiekę medyczną, a województwu ułatwi skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, kluczowych dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu. Samorząd województwa zamierza przeznaczyć środki ze sprzedaży spółki i nieruchomości na inne zadania w sferze służby zdrowia.

Sprawa szpitala w Tychach stała się głośna wiosną 2012 r., kiedy z zadłużonej placówki ewakuowano wszystkich pacjentów w związku z likwidacją szpitala. Krótko potem wznowił on działalność pod szyldem należącej do samorządu wojewódzkiego spółki Megrez i uzyskał kontrakt z NFZ. Z czasem udziałowcami spółki stały się też samorządy Tychów (dotąd miały 46,73 proc.) i powiatu bieruńsko-lędzińskiego (2,81 proc.), jednak pełne przejęcie szpitala przez tyski samorząd przeciągały w czasie kwestie formalne, wycena majątku oraz brak ostatecznego porozumienia między stronami transakcji.

W maju 2012 r. działający od 1971 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 uległ likwidacji, a 1 czerwca 2012 r. w budynku szpitalnym rozpoczął działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny prowadzony przez spółkę Megrez. Szpital ma obecnie 12 oddziałów (w sumie 829 łóżek), 3 zakłady, Izbę Przyjęć, poradnie przyszpitalne, poradnię nocną i świąteczną. Rocznie przyjmuje ponad 18 tys. pacjentów, udziela prawie 28 tys. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć oraz ok. 30 tys. świadczeń w poradni nocnej i świątecznej. Łącznie placówka udziela ok. 80 tys. rozmaitych świadczeń zdrowotnych rocznie. W ub. roku w tyskim szpitalu przyszło na świat 1748 dzieci. Placówka zatrudnia ponad 800 osób.

Samorząd Woj. Śląskiego jest obecnie tzw. podmiotem tworzącym dla ok. 35 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 10 spółek prowadzących działalność leczniczą – są to m.in. duże szpitale wielospecjalistyczne. Województwo chce koncentrować się na prowadzeniu podmiotów o znaczeniu strategicznym, podczas gdy szpital w Tychach jest placówką średniej wielkości, zabezpieczającą głównie potrzeby Tychów i części powiatu bieruńsko-lędzińskiego.


Źródło : http://www.portalsamorzadowy.pl/