Zmiany w organizacji świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej w Tychach.

 


W związku ze zmianami wynikającymi z wejścia w życie rządowego projektu – tzw. sieci szpitali – w Tychach od 1 października nastąpią zmiany w organizacji świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Dotychczas poradnia świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej (zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych) jest prowadzona przez spółkę Megrez przy Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Edukacji. Jednak od 1 października przyjmowane tam będą tylko osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia). Natomiast dzieci i młodzież poniżej 18 lat będą przyjmowane w Szpitalu Miejskim w Tychach, przy ul. Cichej.

Przypominamy, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w stanach nagłych – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy do godz. 8 dnia następnego.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 34/515