Urzędnicy z Tychów odznaczeni.

 


Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów, Urszula Dryka – Skarbnik Miasta i Sylwia Uchnast – Gara z wydziału Organizacyjnego UM Tychy odebrały 25.09. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odznaczenia państwowe za zasługi w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności kulturalnej i pracy zawodowej.

Odznaczenia państwowe – złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

– To ogromny zaszczyt, że w imieniu prezydenta RP mogę wręczyć ordery, medale, wyróżnienia – akty najwyższego uznania za Państwa pracę, oddanie, zaangażowanie, rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu i Polski – mówił podczas uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek.

Daria Szczepańska otrzymała srebrny, a Urszula Dryka i Sylwia Uchnast – Gara – złoty medal. Oprócz tyskich urzędników złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano także pracowników Urzędu Miasta w Katowicach, Urzędu Miasta w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Urzędu Miasta w Tychach, Urzędu Gminy w Chybiu, Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Psarach, pracownicy Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu oraz Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie, Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach. W sumie 53 osoby.

Złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.


Źródło : http://umtychy.pl/