Podróże przez nieoczywistość – od Flaneura do Trickstera.

 


Galeria Strefart – 29 września 2017 r., godz. 18:30

Galeria Strefart serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Podróże przez nieoczywistość – od Flaunera do Trickstera”. Tym razem, przełamując konwencję, zapraszamy na nieoczywiste spotkanie z autorami pracującymi w odmiennych dyscyplinach sztuk wizualnych. Bartosz Hadryś i Jacek Boczar od lat wzajemnie się inspirują i wspierają w twórczych działaniach. Stosują odmienne środki wyrazu technik artystycznych – malarstwo i fotografia. Czy możemy odnaleźć wspólne elementy w tak różnorodnym postrzeganiu artystycznej formy oprócz ewidentnie wspólnej wrażliwości twórczej? Przekonamy się niedługo. Podróż nieoczywista i intrygująca.

Źródło : http://umtychy.pl/