Kompania Piwowarska już po raz czwarty zrekrutowała studentów do działów technicznych.

 


W Kompanii Piwowarskiej trwa czwarta edycja programu stażowego Manufacturing Trainee Program dla studentów i absolwentów uczelni technicznych. Stażyści, którzy w tym roku rozpoczęli pracę w Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych, otrzymają szansę na zdobycie cennego doświadczenia i karierę w strukturach KP.

Manufacturing Trainee Program umożliwia rozwój zawodowy młodym ludziom, którzy chcą poznać proces warzenia piwa nie z poziomu turysty zwiedzającego browar, ale dogłębnie, od podszewki. Swoją ofertę KP skierowała ponownie do studentów piątego roku lub absolwentów kierunków technicznych (takich jak mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka) oraz technologicznych (np. biotechnologia, technologia żywności, inżynieria chemiczna).

– Oprócz wiedzy wyniesionej ze studiów, dodatkowych aktywności i zrealizowanych projektów liczą się indywidualne umiejętności i predyspozycje kandydatów: pasja do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, naturalne zdolności komunikacyjne i przywódcze, poszukiwanie nowych rozwiązań, umiejętność pracy w dynamicznym środowisku oraz oczywiście biegła znajomość języka angielskiego – wymienia Monika Krystek-Rafińska, kierownik ds. personalnych w browarze w Poznaniu.

Kandydaci przeszli wielostopniową rekrutację, m.in. wzięli udział w całodziennym Assessment Center w siedzibie KP, podczas którego oceniane były ich kompetencje, a zwieńczeniem całego procesu była rozmowa z wyższym kierownictwem firmy. W czerwcu wyłoniono czworo stażystów, którzy rozpoczęli 2-letnie staże w Lech Browary Wielkopolski oraz Tyskich Browarach Książęcych.

Patryk Zawadzki w tyskim browarze wspiera Dział Rozlewu. Jest studentem V roku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Metrologia i mimo młodego wieku współpracował już z kilkoma firmami: Maschinenbau Luib Martin, Drixpol, Ponar Silesia czy Ponar Pressure Systems. Natomiast wszyscy trzej stażyści, którzy 1 września rozpoczęli pracę w poznańskim browarze, są absolwentami Politechniki Poznańskiej. Joanna Bornikowska rozpoczęła swoją przygodę z piwowarstwem w Dziale Produkcji. Jest absolwentką kierunku Technologia Chemiczna, specjalizacja Technologia Chemiczna Organiczna, i ma już na swoim koncie doświadczenia zawodowe zdobyte w takich firmach jak: Stockmeier Chemia Polska, Nuscana Biotechnika Laboratoryjna czy Lidl. Wojciech Maciejewski jest absolwentem kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalizacją Mechatronika. Staż w Dziale Techniki browaru będzie dla niego kolejnym doświadczeniem w karierze zawodowej po tym, jak pracował w firmie Modertrans. Paweł Taczkowski ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Maszyny Spożywcze i Chłodnictwo. Zanim trafił do Działu Rozlewu w ramach Manufacturing Trainee Program, odbył już półroczny staż w Samsung Electronics, a także w Wojskowych Zakładach Lotniczych.

W przypadku każdej z osób staż obejmuje kilka etapów. Pierwsze miesiące przewidują poznanie obszarów produkcyjnych zgodnie z prowadzonym w browarze procesem, zaś w kolejnych stażyści będą już realizowali zagadnienia z wybranej ścieżki specjalizacyjnej i samodzielnie prowadzili projekty. Wszystko to oczywiście pod okiem wybranych mentorów, którzy z uwagą będą śledzić postępy i udzielać wsparcia. Każdy stażysta w ramach swojej ścieżki rozwoju będzie miał okazję przejść specjalistyczne szkolenia z browarnictwa czy rozlewu piwa, a także zyska możliwość poznania części komercyjnej Kompanii Piwowarskiej.

– Każda edycja programu spotyka się z dużym zainteresowaniem kandydatów z całej Polski, co zawsze bardzo nas cieszy. Wymagania wobec przyszłych adeptów sztuki piwowarskiej są wysokie, ale też sam program stażowy daje bardzo duże możliwości. Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą technologiczną i techniczną. Wyposażamy naszych stażystów w bardzo cenne umiejętności już na starcie ich kariery zawodowej – podkreśla Dorota Kowalczyk, kierownik ds. personalnych w browarze w Tychach.

KP już po raz czwarty przeprowadziła nabór na staż w działach technicznych, a część osób, które zrekrutowano podczas trzech poprzednich edycji, do dzisiaj pracuje w Kompanii Piwowarskiej. Jesienią staż w ramach trzeciej edycji kończą Patrycja Fiuk i Agnieszka Caban, które w browarach w Poznaniu i Białymstoku przez 18 miesięcy z sukcesem realizowały projekty w Dziale Techniki, zajmując się między innymi zagadnieniami dotyczącymi chłodnictwa. Przykładem najbardziej błyskotliwej kariery i zarazem korzyści, jakie może dać program osobom naprawdę zaangażowanym, jest Adrian Tomaszewski, który brał udział w pierwszej edycji projektu w 2012 roku. Adrian zaczynał od stażu w Dziale Rozlewu Browaru Dojlidy w swoim rodzinnym Białymstoku, a później w procesie rekrutacji wewnętrznej objął stanowisko inżyniera procesów technicznych. W międzyczasie na podobnym stanowisku pracował również w browarze Grolsch w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie. Obecnie jest menedżerem projektów rozlewu w białostockim browarze.


Źródło : http://www.kp.pl/