Sprawdź jakość powietrza w Tychach.

 


Kilka dni temu na szkołach i budynkach jednostek gminnych, przede wszystkim w obrzeżnych dzielnic miasta zamontowano 10 czujników, które mierzą stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu.

Na stronie AIRLY sp. z o.o. – firmy, która wygrała przetarg, już teraz można śledzić jakość powietrza w Tychach. Za miesiąc dane te będą dostępne również na stronie urzędu miasta.

Czujniki, które mierzą jakość powietrza zostały zlokalizowane w różnych częściach miasta: na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, na ulicach: Katowickiej, Leśnej, Cmentarnej, Tołstoja, Zgrzebnioka, Jaroszowickiej, Jedności, Myśliwskiej i przy Placu Wolności.

– To pomoże nam określić, w których rejonach miasta jest największy problem ze smogiem i tam zintensyfikować działania – mówi Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

Cały program monitoringu jakości powietrza działa w charakterze e-usługi.

Wyłoniona w przetargu firma mierzy jakość powietrza swoimi urządzeniami, z których wyniki w formie przystępnej dla mieszkańców będą prezentowane na stronie Urzędu Miasta Tychy (od października). Już teraz wyniki można zobaczyć na stronie AIRLY sp. z o.o.

Urząd Miasta zakłada w przyszłości rozbudowę systemu i zwiększenie liczby czujników w Tychach.

Do tej pory w Tychach była tylko jedna stacja mierząca poziom zanieczyszczeń w powietrzu należąca do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i jedna należąca do osób prywatnych.


Źródło : http://umtychy.pl/