Zielone podwórka w budowie.

 


W marcu tego roku tyszanie wybrali do realizacji 11 zadań w ramach pierwszej edycji programu „Zielone Podwórka”. Program – podobnie jak budżet partycypacyjny – pozwala na to, by mieszkańcy w danej okolicy decydowali, na co w pierwszej kolejności miasto wyda pieniądze, tyle że w tym wypadku chodzi o zagospodarowanie terenów zielonych.

Pięć spośród tych zadań (dotyczą one łącznie 6 podwórek) będzie lub już jest realizowanych na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

–   Zielone podwórko przyjazne mieszkańcom i dzieciom

– plac między blokami 18–20 i 26–28 przy ul. Dębowej oraz ul. Dąbrowskiego 11–13;

–   Zielone podwórko dla ciebie i dla mnie przy ul. Wojska Polskiego 21–21a i ul. Wojska Polskiego 23– 23a;

–   Zielone podwórko „Ewa” przy ul. Edukacji 52–68;

–   Zielone podwórko przy ul. Dębowej 38–40 i ul. Dąbrowskiego 23–25;

–   Zielony zakątek na Skłodowskiej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 24).

Koncepcję zagospodarowania podwórek (na podstawie projektów zgłoszonych przez mieszkańców) opracowała Pracownia Projektowania i Inwentaryzacji Zieleni „ORCHIS” z siedzibą w Chorzowie. Projekty zostały uzgodnione z wnioskodawcami i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Estetyki Urzędu Miasta Tychy.

Został też wyłoniony wykonawca robót. Będzie to konsorcjum firm: „EKO-OGRÓD” Konserwacja Terenów Zielonych Fuchs Zbigniew z siedzibą w Tychach oraz „AN EKO” Anna Fuchs z siedzibą w Tychach.

Obecnie trwają już prace na podwórkach: na osiedlu „A” w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz na osiedlu „D” w rejonie ul. Dębowej, a także przy ulicy Skłodowskiej-Curie. Trwają prace przygotowawcze do realizacji projektu Zielone podwórko „Ewa”. Termin zakończenia realizacji został ustalony na koniec października br.

Równolegle z projektem „Zielone Podwórka” na terenach MZBM realizowane są prace związane z zadaniami w ramach budżetu partycypacyjnego oraz prace remontowe i modernizacyjne.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 33/514