Mozaika Górnośląska – nowy cykl spotkań w Muzeum Miejskim w Tychach.

 


Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na inaugurację nowego cyklu historycznego Mozaika Górnośląska.

Podczas spotkań ze znawcami regionu, naukowcami, pasjonatami różnych dziedzin poruszane będą tematy skupione wokół historii, kultury, tradycji i zwyczajów, a nade wszystko mieszkańców Górnego Śląska, ich pasji, zainteresowań i twórczości.

Dyskusje z gośćmi poprowadzi Marek Piechniczek, dziennikarz, rodowity tyszanin.

Pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu odbędzie się 21 września o godz. 18.00 w Starym Magistracie (pl. Wolności 1). 

Będzie to spotkanie skupione wokół 12. Tyskiego Zeszytu Historycznego Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940.

Gośćmi spotkania będą autor tłumaczenia i opracowania dziennika dr Grzegorz Bębnik oraz dr Mirosław Węcki, specjalizujący się w historii II wojny światowej.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

12. Tyski Zeszyt Historyczny zawiera tłumaczenie fragmentów tzw. dzienników wojennych (Kriegstagebuch), znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach, a sporządzanych przez funkcjonariuszy posterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) w Tychach. Każdy z posterunków Schupo zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji, tzw. dzienników wojennych, będących rodzajem luźnego rejestru aktualnych wydarzeń.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach najlepiej zachował się dziennik wojenny Schupo z Tychów, w znacznie mniejszym zakresie z Mikołowa, a zupełnie szczątkowo z Pszczyny.

Tyski dziennik obejmuje zapiski dokonywane od 15 września 1939 roku do 18 lutego 1940 roku – łącznie jest to 151 wpisów dziennych. Całość nie jest kompletna, wpisy urywają się 25 listopada i ponownie prowadzone są dopiero od 3 grudnia 1939 roku.

Tyskie Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza Muzeum Miejskiego w Tychach, której przyświeca idea wypełniania białych plam w wiedzy społeczeństwa o historii Tychów. Zeszyty łączą perspektywę mikrohistoryczną ze starannością dokumentacji, z wykorzystaniem nowych źródeł.

Najnowszy zeszyt serii można nabyć w cenie 15 zł za egzemplarz, w obu siedzibach Muzeum Miejskiego – w Starym Magistracie (pl. Wolności 1) oraz w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9), jak również zamówić za pośrednictwem Internetu (www.muzeum.tychy.pl).


Źródło : http://umtychy.pl/