Prezydent wysyła listy do mieszkańców Tychów w sprawie smogu.

 


We wrześniu do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych trafi list, skierowany do tyszan przez prezydenta miasta Tychy Andrzeja Dziubę. Mowa w nim o największej uciążliwości ostatnich lat w naszym regionie – smogu.

„Szanowni Państwo, od 1 września 2017 roku, na terenie województwa śląskiego zaczęły obowiązywać nowe przepisy antysmogowe – rozpoczyna prezydent. – To kolejny, bardzo ważny krok do poprawy jako- ści powietrza, a w konsekwencji – naszego stanu zdrowia i komfortu życia”.

Do listu prezydent dołącza uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z kwietnia br., która reguluje nowe zasady palenia w piecach, kotłach i kominkach. Zwraca przy tym uwagę na zakaz spalania niektórych rodzajów paliw dotychczas używanych w części śląskich gospodarstw domowych.

W dalszej części listu do mieszkańców prezydent Andrzej Dziuba pisze o wysiłkach podejmowanych przez tyski samorząd na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji i przypomina o realizowanych w Tychach programach, które ten cel mają pomóc osiągnąć. Zachęca przy tym mieszkańców do skorzystania z 60-procentowego dofinansowania do zakupu i montażu kotłów i pieców spełniających normy ekologiczne lub do podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

„Liczę, że wspólnie podejmiemy walkę o czyste powietrze i wartości dla wszystkich najważniejsze – zdrowie i życie” – kończy Andrzej Dziuba.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 32/513