Młodzieżowa Rada Miasta zakończyła pierwszą kadencję.

 


7 września w Urzędzie Miasta odbyła się ostatnia podsumowująca sesja pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Tychach. Przedstawiono na niej sprawozdanie z działalności Rady i przyjęto protokół z nadzwyczajnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się w czerwcu br.

Na początku sesji głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Tychy – Maciej Gramatyka.

– Dziękuje wszystkim radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz młodych mieszkańców miasta. Zachęcam do dalszej aktywności, już teraz zapraszam do dalszej współpracy w nowej kadencji Rady Miasta i kontynuacji rozpoczętych działań. Zachęcam także do zaangażowania w prace Młodzieżowej Rady Województwa Śląskiego, która niebawem rozpocznie działalność.

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego był jednym z tematów czwartkowego spotkania. Kandydatem do Rady został Kłoda Łukasz z III LO.

Radni przestawili także sprawozdanie ze swojej działalności.

W okresie od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku zwołanych zostało 7 zwyczajnych sesji Młodzieżowej Rady, a także jedna sesja nadzwyczajna 21 czerwca br. (łącznie 8 posiedzeń).

-Na początku naszej działalności przeprowadziliśmy w szkołach ankietę, z której wynika, że młodym mieszkańcom naszego miasta brakuje przede wszystkim koncertów i innych imprez plenerowych. Ukierunkowując nasze działania na potrzeby młodzieży, powołaliśmy Komisję ds. organizacji wydarzenia integrującego szkoły średnie – mówi radny Maciej Bodzioch z ZS nr 2.

W trakcie kadencji radni podjęli w sumie 7 uchwał. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyli m.in. w miejskich obchodach Święta Niepodległości w 2016 roku, spotkaniu Młodzieżowych Rad Gmin w Piekarach Śląskich, w Tyskiej Kawiarni Obywatelskiej, w dyskusji nt. „Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”, w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w 2017 roku.

Młodzi Radni podjęli także współpracę z Tyską Radą Seniorów – wspólnie pisząc projekt w ramach programu „Seniorzy w akcji”.

– Partnerski udział w tym programie dotyczył zgłoszenia listów intencyjnych na projekty, jakimi m.in. miałaby być książka o ludziach naszego miasta, a także stworzenie miejskiej informacji elektronicznej, kumulującej wiadomości o wydarzeniach itp. – mówi Maciej Bodzioch.

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady odbyła się 10 listopada 2016 roku. Weszli do niej: Bałazy Aleksandra (I LO), Biedrawa Patryk (Technikum TEB Edukacja), Bodzioch Maciej (ZS nr 2), Chodun Sandra (ZS nr 6), Golemo Piotr (I LO), Grześkowiak Małgorzata (II LO), Grzybowska Nina (I LO), Kłoda Łukasz (III LO), Komisarczyk Urszula (II LO), Laskowska Karolina (III LO), Ludew Agata (Technikum TEB Edukacja), Opala Natalia (ZS nr 1), Piekorz Kamil (ZS nr 1), Raczek Mateusz (ZS nr 6), Sojka Paulina (Technikum TEB Edukacja), Stroińska Natalia (ZS nr 6), Stryczek Gabriel (ZS nr 7), Święs Zuzanna (II LO), Wężycki Tobiasz (III LO), Zhu Rafał (ZS nr 1).


Źródło : http://umtychy.pl/