Budżet partycypacyjny : rusza głosowanie.

 


Już za kilka dni rozpocznie się głosowanie, w którym mieszkańcy miasta wybiorą projekty, jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku w ramach tyskiego budżetu partycypacyjnego. Potrwa ono 15 dni – od 8 do 22 września. Głosy będzie można oddawać bezpośrednio w punktach konsultacyjnych, korespondencyjnie lub przez internet.

W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Tychów złożyli 170 wniosków. Po ich weryfikacji i serii spotkań z autorami, ostatecznie na listę do głosowania trafiło 106 projektów. Teraz mieszkańcy 24 okręgów wybiorą, na co zostaną wydane przypadające na ich rejon kwoty. Łączna kwota dla całego miasta to 5 mln zł.

Lista projektów, na które można głosować, już teraz dostępna jest na stronie razemtychy.pl. Można tam znaleźć także szczegółowe opisy projektów wraz z mapami. Warto zapoznać się z nimi i zagłosować, ponieważ te okrę- gi, w których frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, mogą liczyć na bonus w postaci dodatkowych środków (niewykorzystanych w innych okręgach konsultacyjnych). W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego, dzięki licznemu udziałowi mieszkańców w głosowaniu, środki na realizację dodatkowych zadań otrzymały Osiedle B oraz Cielmice i Osiedle Ogrodnik.

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy okręgu, którzy ukończyli 16 lat (mogą wybierać tylko spośród projektów zgłoszonych w ich okręgu konsultacyjnym). Głos można oddać poprzez formularz elektroniczny na stronie razemtychy.pl lub bezpośrednio na kartach do głosowania dostępnych w punktach konsultacyjnych. Wypełnione karty do głosowania można też przesyłać pocztą na adresy punktów konsultacyjnych.

Każdy głosujący ma pulę 10 punktów, które może dowolnie rozdysponować pomiędzy projekty zgłoszone w jego okręgu (może przyznać wszystkie punkty jednemu projektowi lub podzielić je pomiędzy kilka). Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przewidzianej dla okrę- gu puli środków.

Propozycje na rok 2019.

Tyski budżet partycypacyjny od początku jest tworzony wspólnie z mieszkań- cami miasta, którzy nie tylko zgłaszają wnioski i wybierają projekty do realizacji, ale mają również wpływ na regulamin, który z roku na rok ulega niewielkim zmianom. Już w październiku rozpoczną się prace nad zapisami nowej uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego na 2019 rok. Swoje propozycje do zapisów w regulaminie można składać do 24 września:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49) z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”,
  • w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 p.209,
  • elektronicznie na adres kontakt@razemtychy.pl.

W latach 2015-2016 w ramach budżetu partycypacyjnego w Tychach zostało zrealizowanych 116 zadań. W 2017 r. realizowanych jest kolejnych 48. Wśród nich są inwestycje takie jak parkingi, chodniki, place zabaw czy siłownie plenerowe, ale także imprezy kulturalne, półkolonie dla dzieci czy festyny dla mieszkańców.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 31/512