Nowe lokalizacje czujników mierzących stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu w Tychach.

 


Tychy kontynuują Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Kilka dni temu Urząd Miasta Tychy zakończył procedurę przetargową na dostawę 10 czujników, które będą mierzyły stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Na mapie znajdziemy 10 zatwierdzonych lokalizacji, a także 3 rezerwowe i 1 punkt – już istniejący – prywatnego inwestora.