164 miliony na komunikację w Tychach.

 


Tyle miasto wyda m.in. na zakup ponad 50 nowoczesnych autobusów, mikrobusy, trolejbusy, elektrobusy, pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego, pojazd pogotowia technicznego oraz gruntowną przebudową zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM i budową sieci trakcji trolejbusowej.

 

Dziś (3.08) w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Dziuba, prezydent Tychów podpisał umowę na dofinansowanie tego wartego ponad 164 miliony projektu. Po jego realizacji Tychy będą absolutnym liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku. Dziś podpisano umowę na jego realizację.

– Staraliśmy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego, to oznaczało, że wniosek był rozpatrywany indywidualnie – mówi Bożena Nowak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Zakres projektu jest bardzo szeroki, obejmuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), 10 mikrobusów zasilanych CNG, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej) oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM.

– Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, wybudować stację CNG i LCNG, która charakteryzuje się 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczna – mówi Andrzej Kowol – prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.

– Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy modernizowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu – w 1976 roku – dodaje prezes PKM w Tychach.

Oprócz tego powstaną pomieszczenia zaplecza technicznego wraz z  kabiną lakierniczo-suszarniczą dla autobusów i trolejbusów. Przebudowana zostanie także wewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa oraz wodociągowa. Po dzisiejszym podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczną się prace nad realizacją projektu. Wszystko ma się zakończyć do 2020 roku.

– Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG oraz biogazem czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego.  To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji,  z którą wiele samorządów w Polsce, my także – walczymy. Musimy pamiętać, że jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG emituje aż o 70% mniej zanieczyszczeń powietrza niż najnowsze autobusy z silnikami diesla! To bardzo istotna różnica dla środowiska naturalnego i zdrowia nas wszystkich. Co więcej, nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą również przystosowane do przewozu rowerów – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

W ramach inwestycji zostanie także wybudowany dodatkowy wjazd na teren zajezdni od ul. Towarowej. Z kolei od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej w nawiązaniu do istniejącego układu sieci powstanie nowa linia trakcji trolejbusowej.

– Zostanie wybudowana stacja transformatorowo-prostownikowa, linia kablowa niskiego napięcia prądu stałego (stanowiąca wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną), przebudowana sieć trakcyjna w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru” oraz sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną – mówi Zbigniew Brud – prezes Tyskich Linii Trolejbusowych w Tychach.

Całość inwestycji to 164 miliony złotych brutto (ponad 133 mln netto). Wartość dofinansowania to 75% kosztów projektu czyli 100 milionów złotych. Większość środków otrzyma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (ponad 118 mln złotych), a Tyskie Linie Trolejbusowe  – ponad 15 milionów.


Źródło : http://umtychy.pl/