Tychy: Ukraińcy nielegalnie pracowali na budowie.

 


Czterech obywateli Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Pracowali oni nielegalnie na budowie w Tychach. Obcokrajowcy zostali zatrzymani podczas kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, którą przeprowadzono na jednej z budów w Tychach.

Właściciel firmy z Katowic, zatrudnił Ukraińców mimo że nie posiadali oni zezwoleń na pracę ani ważnych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów cudzoziemcom wydane zostały decyzje zobowiązujące do powrotu. Orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na teren Polski na okres jednego roku.

Właścicielowi firmy grozi grzywna nie mniejsza niż trzy tysiące złotych. Polak powierzając nielegalnie pracę obywatelom Ukrainy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Źródło : http://radiopiekary.pl/