Nabór wniosków o przyznanie środków PFRON.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w dniach od 24 do 28 lipca 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Tychy:
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – posiadany limit środków wynosi 59 210 zł tj. na 2 stanowiska pracy,
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej od osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Tychy – posiadany limit środków wynosi 81 876 zł tj. dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Załączniki:
Dla pracodawców: kliknij tutaj
Dla osób bezrobotnych: kliknij tutaj

 


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/