W Tychach zmodernizują sieć ciepłowniczą.

 


Dzięki dotacji z Unii Europejskiej w Tychach zostanie przebudowana sieć ciepłownicza. Tutejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamontuje także kilkadziesiąt indywidualnych węzłów. To wszystko pozwoli na zmniejszenie zużycia energii i spadek emisji gazów cieplarnianych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest instytucją wdrażającą finansowany przez Unię Europejską program polegający na kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W ramach tego gigantycznego przedsięwzięcia planowana jest m.in. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych, przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, mająca na celu zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła, a także budowa nowych odcinków sieci wraz z przyłączami.
Celem tych działań jest zmniejszenie poziomu emisji pyłu zawieszonego oraz dwutlenku węgla przy uwzględnieniu jak najniższego kosztu ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, 40 proc. udziału emisji w skali kraju ma swoje źródło właśnie na terenie województwa śląskiego.

Pod koniec czerwca w ramach tego przedsięwzięcia podpisano kolejną umowę, tym razem z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach, które otrzyma łącznie 8,4 mln zł. Jak wyjaśniają w katowickim funduszu, pieniądze pomogą w realizacji dwóch projektów. Pierwszy z nich, dla którego przewidziano 1,27 mln zł unijnej dotacji, polega na przebudowie sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach. Chodzi o zmodernizowanie 0,72 km sieci ciepłowniczej, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie zużycia energii o 2478 GJ rocznie. W efekcie nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Całkowity koszt tego projektu wynosi 5,2 mln zł. Prace potrwają do 2019 roku.

Druga dotacja z unijnego Funduszu Spójności w wysokości 7,13 mln zł dla projektu „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3” zostanie przeznaczona na modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku 4,72 km oraz instalację 59 indywidualnych węzłów cieplnych. W wyniku tych prac nastąpi zmniejszenie zużycia energii o 6962 GJ rocznie. Dzięki temu również nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Inwestycja warta 13,6 mln zł również zakończy się w 2019 roku.

 

 


Źródło : http://katowice.wyborcza.pl/