Podsumowanie działań „PIESZY”.

 


Tyscy policjanci cyklicznie prowadzą działania „Pieszy”, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas wczorajszej akcji stróże prawa zwracali szczególną uwagę na to, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych i nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle. Policjanci przyglądali się również kierowcom, aby nie popełniali oni wykroczeń względem pieszych.

W czasie wczorajszych działań policjanci ujawnili jedynie 4 przypadki przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych. Natomiast aż 26 kierujących nieprawidłowo przejeżdżało przez przejście dla pieszych. Łącznie policjanci ujawnili 36 naruszeń w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że zdarzenia drogowe z udziałem pieszego kończą się dla niego najczęściej najpoważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi. Przypominamy, że pieszemu m.in. zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych, wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, czy też przebiegania przez jezdnię, zwłaszcza w miejscu do tego zabronionym.

Policjanci w ramach tej akcji, przeprowadzili działania pod nazwą „ZIELONA STRZAŁKA-daje możliwość- nie znaczy, że daje pierwszeństwo” której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. .

Pamiętajmy, że gdy natkniemy się na skrzyżowanie, na którym sygnalizator zezwala na warunkowe skręt w prawo, w lewo lub przejazd prosto, jesteśmy zobligowani do bezwzględnego zatrzymania samochodu przed sygnalizatorem. Po przepuszczeniu pieszych i upewnieniu się, że nikomu z pierwszeństwem przejazdu nie zajedziemy drogi możemy przejechać przez skrzyżowanie. Pamiętajmy zatem, że zielona strzałka oznacza warunkowe pozwolenie na wjazd za sygnalizator. Warunek jednak jest taki, że należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. W szczególności chodzi o pieszych, dla których w tym momencie nadawany jest sygnał zielony oraz o pojazdy poruszające się po prostopadłej drodze, również zgodnie z zielonym sygnałem. Zielona strzałka nie jest bowiem zielonym światłem! Wielu kierowców zapomniało, że obowiązkiem kierującego pojazdem, gdy nadawana jest zielona strzałka, jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem. Zielona strzałka nie zezwala bowiem na wjazd za sygnalizator kierowcom udającym się w innym kierunku, niż ten wskazany strzałką i usprawiedliwieniem nie może być to, że z tyłu znajduje się kierowca, który mógłby skorzystać z przywileju zielonej strzałki.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/