Festyn Rewitalizacyjny Czułów Osada.

 


Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają na imprezę w dzielnicy Czułów Osada związaną z Programem Rewitalizacji dla Miasta Tychy.

Program Rewitalizacji to proces ożywiania miasta, który ma na celu dodania energii obszarom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe do twórczego zmieniania problemowych części miasta na lepsze, bardziej przyjazne miejsca do życia.

22 lipca o godz. 15:00 w dzielnicy Czułów Osada rozpocznie się piknik przygotowany specjalnie dla mieszkańców osiedla.

W programie:

  • Spektakl po śląsku „Zuzanka i utopce” w wyk. Teatru Trip
  • animacje, warsztaty, malowanie buziek
  • boisko mobilne, dmuchańce
  • Szajka Szarego Wilka, czyli dogoterapia
  • pokaz Freestyle Legs Collision
  • wata cukrowa i popcorn dla wszystkich